Rapport mantelzorg 2001-2005 verschenen

01-08-2005

Het rapport 'Mantelzorg 2001-2005' is onlangs naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is een evaluatierapport over de ontwikkeling van mantelzorg tussen 2001 en 2005. Het is geschreven door B&A groep in opdracht van staatssecretaris Ross-van Dorp van het Ministerie van VWS.

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau zijn er in Nederland 750.000 mantelzorgers die langer dan drie maanden, meer dan 8 uur per week de verzorging voor iemand op zich nemen. Een groot deel van deze groep is vrouw, ouder dan 50 jaar.

Uit het onderzoek komt naar voren dat de aandacht voor mantelzorg sinds 2001 flink is gegroeid. Het begrip mantelzorg is bij meer dan 80% van de bevolking bekend. De ondersteuning voor mantelzorgers heeft de afgelopen jaren een impuls gekregen en de belangenbehartiging van mantelzorgers is versterkt. Maar niet iedereen die voldoet aan de definitie van mantelzorger vindt zichzelf een mantelzorger. En mantelzorgers vinden de zorgverlening nog altijd een zware belasting.

Lees meer.


zoeken in 118 websites