Hoe willen senioren wonen?

07-11-2005

Hoe willen senioren wonen? Dat vroeg Vivare, een woningcorporatie met diverse vestigingen in Arnhem en omgeving, zich af. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft zij onderzoek verricht naar woonwensen van 300 senioren. Vivare concludeert dat 'de' senior niet bestaat.

Op basis van deze uitkomsten en op basis van divers landelijk onderzoek, verdeelt Vivare de groep senioren in 'blijvers, kiezers en moeters'. De grootste groep wordt gevormd door de 'blijvers'. Zij zijn honkvast en blijven in hun eigen huis wonen. Woningcorporaties moeten voor deze groep woningen geschikt maken en houden. Daarnaast moeten zij investeren in woonservicegebieden.

De 'kiezers' is een snel groeiende groep en wordt gevormd door 55-75 jarigen. Zij verhuizen 'op tijd' bewust naar een ruime woning met het liefst 3 of 4 kamers. Woningcorporaties dienen voor deze groep ruime woningen te bouwen.

De groep 'moeters' zijn mensen die zo lang mogelijk in hun eigen huis hebben gewoond maar daar vanwege hun gezondheid uit moeten. Deze groep bestaat vooral uit 75-plussers en 85-plussers. Woningcorporaties moeten samen met zorgaanbieders bouwen aan eigentijdse 'wonen en zorgfaciliteiten'.

De komende tijd voert Vivare nog meer bijeenkomsten met 200 senioren om de uitkomsten te toetsen.
Lees artikel Vivare (pdf, 22 kb).

Vivare heeft ook onderzocht wat belemmeringen zijn om te verhuizen. De verkoop van het eigen huis is de grootste belemmering. Lees meer.


zoeken in 118 websites