Good practices van projecten allochtone ouderen in Amsterdam

20-02-2006

De gemeente Amsterdam heeft het bureau BMO twaalf projecten voor allochtone ouderen laten beschrijven. Het betreft 'good practices', want de beschreven Amsterdamse projecten hebben een duurzaam aanbod op het gebied van wonen, zorg en dienstverlening bereikt.

Het onlangs verschenen rapport draagt de titel 'quick-scan projecten voor allochtone ouderen Wonen, Zorg en Dienstverlening'. In het rapport komen valkuilen en succesfactoren van de projecten aan de orde en staan succesvolle methodieken beschreven.

De groep allochtone zorgvragers gaat de komende jaren groeien. Er is nog weinig aanbod van wonen, zorg en welzijn dat is toegesneden op cultuurspecifieke wensen. De verwachting is dat allochtone ouderen steeds minder een beroep kunnen doen op mantelzorgers, omdat steeds meer allochtone vrouwen werken. De verwachting is dat in het gehele land meer projecten starten voor deze doelgroep. Ervaringen van de projecten in Amsterdam kunnen leerzaam zijn voor nieuwe projecten.

De afdeling Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam gaat het komend jaar als vervolg op het onderzoek een aantal bijeenkomsten organiseren. De bijeenkomsten gaan onder andere over het ondersteunen van allochtone mantelzorgers en het betrekken van allochtone organisaties bij het opzetten en het beheer van projecten.

Lees meer.


zoeken in 118 websites