Handleiding voor ondernemende dorpen

15-03-2006

Het Nederlands Platform Ouderen en Europa (NPOE) heeft een handleiding ontwikkeld die dorpsbewoners ondersteunt bij het zelf opzetten van voorzieningen. De handleiding Het Ondernemende Dorp is samen met oudere dorpsbewoners samengesteld.

Kleine dorpen met minder dan 2000 inwoners zien steeds meer voorzieningen verdwijnen. De slager, de bakker, de huisarts en het postkantoor en andere voorzieningen trekken uit het dorp weg. Dorpsbewoners uit Esbeek (Noord-Brabant), Kerkwerve (Zeeland), Kloosterhaar (Overijssel), Meeden (Groningen) en Schaarsbergen (Gelderland) hebben het initiatief genomen deze voorzieningen zelf op te gaan zetten.

Via huiskamergesprekken hebben zij een inventarisatie van alle wensen en knelpunten gemaakt. Vervolgens zijn zij de haalbaarheid van hun plannen gaan bepalen. Het NPOE heeft de dorpsbewoners hierbij van advies voorzien. De ervaringen zijn opgeschreven in de handleiding alsmede praktische adviezen over organisatie, rechtsvorm en financiering.

Het NPOE heeft zich bij dit project laten inspireren door de Seniorengenossenschaften in Duisteland. Dit zijn verenigingen van ouderen waarbij leden via dienstenruil een aanvulling op de professionele zorg vormen. Ouderen leveren een belangrijke bijdrage aan de samenleving door onder andere het vrijwilligerswerk dat zij doen. Zij kunnen een stuwende kracht zijn bij het opzetten van voorzieningen in het dorp.

De Handleiding wordt op 15 maart overhandigd aan de bestuursvoorzitter van de Landelijke Vereniging voor Kleine kernen.

U kunt de Handleiding Het Ondernemende Dorp downloaden via www.ondernemendedorpen.nl


zoeken in 118 websites