Ouderen trekken weg uit kleine dorpen

08-06-2006

Veel ouderen uit kleine dorpen verhuizen uit voorzorg naar grotere kernen. Zij zijn wel tevreden over de woning en omgeving, maar trekken toch weg doordat steeds meer voorzieningen verdwijnen. Zo blijkt uit het onderzoek dat het Verwey-Jonker Instituut heeft verricht onder ouderen woonachtig in dorpen in de provincie Drenthe. De onderzoekspublicatie 'Ouderen onder dak' bevat landelijk bruikbare informatie.

Het onderzoeksinstituut heeft in opdracht van onder andere het Dorpenoverleg Midden-Drenthe onderzoek gedaan naar wonen, welzijn en zorg voor ouderen in kleine dorpen. Het onderzoek is een verdieping op één van de thema's die voortvloeien uit het WoningBehoefte Onderzoek van het Ministerie van VROM (2002).

Aanleiding onderzoek

Het Dorpenoverleg Midden-Drenthe heeft het instituut ingeschakeld omdat zij graag meer kennis wilde verwerven over de woon- en zorgbehoeften van ouderen in kleine dorpen en over de mogelijkheden om hierin te voorzien. Bijzondere aandacht heeft het Dorpenoverleg gevraagd voor het inzetten van het sociale kapitaal en netwerk van ouderen zelf bij de zorg- en dienstverlening.

Enkele bevindingen

Uit het onderzoek komen de volgende bevindingen naar voren:

Greep uit de aanbevelingen

De onderzoekers hebben 17 concrete aanbevelingen geformuleerd. Een greep uit deze aanbevelingen:

  1. Onderzoek de behoefte aan voor ouderen geschikte woningen in kleine dorpen.
  2. Onderzoek de behoefte aan en benutting van klussendiensten die diverse organisaties aanbieden.
  3. Onderzoek mogelijkheden voor versterking van de functie van het dorpshuis.
  4. Ontwikkel samen met welzijnsorganisaties een plan van aanpak voor bestrijding van isolement en eenzaamheid van ouderen.

U kunt de publicatie downloaden via de website van het Verwey-Jonker Instituut.

Aanpak Noord-Limburg

De problematiek van ouderen speelt niet alleen in Drenthe. Ook de kerkdorpen in Noord-Limburg worden er mee geconfronteerd. In Grashoek, gemeente Helden is het gelukt het gemeenschapshuis te vernieuwen en om te vormen tot ontmoetings- en activiteitencentrum voor jong en oud. Door de bouw van seniorenwoningen pal naast het gemeenschapshuis is het nieuwe gebouw het Wonen, Welzijn en Zorgsteunpunt van het dorp geworden. Lees meer over dit inspirerende voorbeeld in de projectbeschrijving (pdf, 867 kb).


zoeken in 118 websites