Ouderen honkvast volgens SCP

15-06-2006

Ouderen zijn over het algemeen tevreden over hun woning en willen niet verhuizen. Dat blijkt uit de Rapportage ouderen 2006 van het Sociaal Cultureel Planbureau.

Verhuizen

Als ouderen verhuizen, dan verhuizen ze het meest naar een andere zelfstandige woning. Een minderheid van 31% verhuist naar een seniorenwoning. Verhuizingen naar een verpleeg- of verzorgingshuis komen veel minder voor: 7% in zes jaar tijd. Verslechtering van de gezondheid en ongeschiktheid van de huidige woning spelen een doorslaggevende rol bij de verhuiswens van 55-plussers.

Hoger opgeleiden wonen vaker zelfstandig omdat hun relatief hoge inkomen hen in staat stelt hulp aan huis te regelen als alternatief voor verpleeg- of verzorgingshuis.

Thuiszorg

Thuiszorg verleent ondersteuning aan 16% van de 55-plussers. Mantelzorgers ondersteunen 8% van deze groep. Deze informele hulp krijgt men vooral van uitwonende familieleden (6%). Slechts 3% ontvangt hulp van gezinsleden, meestal de partner. Het SCP veronderstelt dat de hulp van partners waarschijnlijk veel omvangrijker is. Maar dit blijkt niet uit onderzoeken, omdat deze onderlinge hulp vaak als vanzelfsprekend wordt beschouwd en niet als zodanig wordt benoemd.SCP-publicatie Rapportage ouderen 2006

Dit zijn enkele voorbeelden van het grote aantal gegevens dat ook dit jaar voorkomt in de periodieke Rapportage Ouderen, die het SCP alweer voor de zevende keer heeft uitgebracht.

Beelden

Het SCP onderwerpt dit keer twee sterk verschillende beelden van ouderen aan een onderzoek. Aan de ene kant de oudere die maatschappelijk actief is. Aan de andere kant het beeld van ouderen die zich terug trekken uit de samenleving en hun sociale rol afbouwen.

Het SCP concludeert dat ouderen tot op hoge leeftijd actief blijven. De arbeidsparticipatie van jonge ouderen is behoorlijk gestegen. Zij werken gemiddeld twee jaar langer. Een groeiende groep (vooral hoog opgeleide mannen) is actief in het vrijwilligerswerk en mantelzorg.

Aan de andere kant zijn er ouderen die zich terug trekken uit de maatschappij. Dat kan een eigen keuze zijn, maar vaak wordt men door gezondheidsredenen of andere ingrijpende gebeurtenissen gedwongen om te stoppen met maatschappelijke activiteiten. Bij het 75e levensjaar is voor velen een duidelijke grens bereikt. Vanaf die leeftijd stoppen veel ouderen met vrijwilligerswerk en andere activiteiten.

Lees meer over de Rapportage Ouderen 2006 op de website van het SCP.


zoeken in 118 websites