Jongerenhuisvestingsproject wint RIBW-prijs

19-06-2006

Het project 4@all, dat huisvesting biedt aan jongeren tussen 17 en 25 jaar met én zonder een zorgachtergrond, heeft een aanmoedigingsprijs gewonnen die door de RIBW Alliantie ter beschikking is gesteld. De RIBW Alliantie deelt tweejaarlijks een trofee en aanmoedigingsprijzen uit aan projecten die gericht zijn op participatie van mensen met psychiatrische of psychosociale handicaps aan het maatschappelijk leven.

Magic mix

Het project 4@all is opgericht door woningcorporatie Aramis, GGZ Brabant en de jeugdzorgaanbieders de Zuidwester en Tender. Het project is gerealiseerd in de gemeente Roosendaal. Kenmerk van het project is de 'magic mix'. Dit houdt in dat de jongeren voor wie de woningen bedoeld zijn, diverse achtergronden hebben.

Voor jongeren met en zonder zorgachtergrond

Binnen het project krijgen 20 jongeren met een zorgachtergrond en een beperkte zorg- of begeleidingsvraag vanuit de GGZ en jeugdzorg kans op een zelfstandige, individuele woonruimte. Daarnaast is er binnen het project ruimte voor 12 jongeren die geen zorgachtergrond hebben. De jongeren worden samengebracht met het doel met elkaar in contact te komen en van elkaar te leren. Vanuit 4@all kunnen zij doorstromen naar de reguliere woningmarkt.

Scheiden van wonen en zorg

Uitgangspunt is het scheiden van wonen en zorg. De huisvesting is - op basis van een huurovereenkomst met de jongere - in handen van Aramis. De samenwerkende zorgaanbieders bieden de nodige ondersteuning.

Meer aanmoedigingsprijzen

Ook twee andere projecten die wonen van mensen met psychische handicaps in de samenleving verder helpen, hebben een aanmoedigingsprijs ontvangen. Het betreft een project rond huisvesting en begeleiding voor ouders met psychische problemen en hun kind(eren) in Amersfoort. In dit project is creatief omgegaan met regelgeving en is gestreefd naar opheffing van loketten. Het andere project, dat de aanmoedigingsprijs mocht ontvangen, is ingediend door de vereniging Woongroep Kaos in Amsterdam. De cliënten zijn in dit project zelfstandige huurders en ondersteunen elkaar. Met deze nominatie wil de jury woningcorporaties, gemeenten en zorginstellingen stimuleren meer en sneller dergelijke projecten te starten.

Trofee naar project Werkplaats Formaat

De RIBW Alliantie Trofee 2006 is gewonnen door Werkplaats Formaat. Formaat is een werkplaats voor theater, waarin mensen met een psychische handicap zelf een belangrijke rol spelen. Er zijn 94 projecten ingezonden en 8 genomineerd.

Meer informatie

Meer informatie over de genomineerde projecten kunt u vinden op de site van de RIBW-Alliantie. De RIBW Alliantie is een platform van 21 onafhankelijke RIBW's. RIBW's bieden zorg op maat aan mensen met psychiatrische of psychosociale handicaps.


zoeken in 118 websites