Vivare onderzoekt woonwensen senioren

28-06-2006

Woningcorporatie Vivare onderzoekt regelmatig de woonwensen van senioren. Met de uitkomsten wil Vivare een zo passend mogelijk aanbod aan woningen realiseren. Recentelijk heeft deze woningcorporatie gekeken hoe de woonwensen van senioren, die ervoor kiezen om nog een laatste stap in de wooncarrière te doen, eruit zien.

Vivare heeft 100 van deze zogenoemde 'kiezers' bevraagd. De uitkomsten zijn gelegd naast de uitkomsten van 1.200 senioren uit de regio Arnhem/Nijmegen die de woonwensenwijzer van Woonquest hebben ingevuld. Ook zijn de resultaten getoetst aan de uitkomsten van groepsgesprekken die Vivare met 450 senioren heeft gehouden. De uitkomsten van al deze onderzoeken ondersteunen elkaar.

'Kiezers' vormen een kritische groep

De groep senioren die echt wil verhuizen is klein. Het gaat om 4% van alle 55-plussers. Ze zoeken een comfortabele, grote en goed gelegen woning. Zorg speelt daarbij niet echt een rol. Zij vormen de groep 'kiezers'. Niet te verwarren met senioren die om gezondheidsredenen het huis moeten verlaten, de 'moeters'.

De 'kiezers' zijn een kritische groep: het aanbod dient aan diverse eisen te voldoen. Zo niet, dan verhuizen ze niet en blijven ze gewoon in de overgrote groep van de 'blijvers', waarin zo'n 90% tot 95% van alle senioren zit.

Huurders versus kopers

De bevraagde 'kiezers' zijn grotendeels huurders. De groep senioren met een koopwoning is daarmee ondervertegenwoordigd. Bekend is dat deze groep meer wensen heeft dan de hier geschetste groep, vooral op het gebied van grootte (tenminste 90m2) en comfort. Het zijn 'kiezers' die gereageerd hebben op een sociale huurwoning. Het woonruimte-verdeelsysteem in de regio Arnhem/Nijmegen laat toe dat iedereen hier voor in aanmerking komt, los van inkomen. Toch is het aannemelijk dat een deel van de meer vermogende 'kiezers' niet op dit segment woningen reageert. De groep is ook in die zin wat gekleurd.

Wie zijn de kiezers?

Slechts 12% van de 'kiezers' is ouder dan 75 jaar. De groep 55-65 jaar en 65-75 jaar zijn gelijk vertegenwoordigd met ieder 44%. Het meest reageren paren, een kwart van de groep is alleenstaand. Eenderde heeft een netto inkomen van minder dan € 1.400/maand. Ruim 40% bevindt zich tussen de € 1.400 en € 2.000 netto, de rest (ruim 20%) daarboven. Overigens zitten in de groep 65-75 jaar meer mensen met een wat hoger inkomen dan in beide andere leeftijdsgroepen. Ongeveer 80% huurt op dit moment. Ruim 40% betaalt een netto huurprijs onder de € 450. Tweederde woont in een eengezinswoning, de rest in een appartement.

Wat willen de kiezers?

Als eerste voorkeur geeft de meerderheid aan een niet gestapelde gelijkvloerse woning te wensen. Een appartement komt op de tweede plaats. Op een woning in een woonzorgcomplex wordt nauwelijks gescoord. Gevraagd is naar de gewenste grootte van het huis weet 25% dat niet, 20% van de restgroep geeft aan dat 75m2 prima is, 55% wil 90m2 of groter. De 'kiezers' hechten veel belang aan het hebben van een balkon: 35% wil een gemiddeld balkon en maar liefst 50% wil een ruim tot zeer groot balkon. Een klein balkon - toch nog vaak de praktijk - krijgt maar 7% van de stemmen.

Twee slaapkamers blijken vaak voldoende te zijn, 82% scoort hierop. Tweederde zoekt een woonkamer van 30m2 of groter. Badkamer en keuken dienen 'goed voorzien' te zijn. Niet alleen moeten de woningen comfortabel zijn, een goede ligging is van gelijk belang. De gewenste ligging kent een overduidelijke top 3: bij de winkels, het openbaar vervoer en liefst in de buurt van een huisarts. Ruim 40% wil in de eigen woonplaats blijven, voor de rest mag het ook wel in een schil daaromheen.

De woningen hoeven volgens de 'kiezers' niet noemenswaardig te worden aangepast. Handgrepen in de badkamer worden nog wel enigszins op prijs gesteld, overige zaken zoals rolstoeltoegankelijkheid scoren laag. De 'kiezers' zijn (nog) geen zorgvragers.

Hoeveel mag het kosten

Tenslotte is de 'kiezers' gevraagd naar de maximale kosten van de woning. Bijna de helft wil maximaal netto € 450,-/maand huur betalen, 40% wil tot € 500,- gaan en ruim 10% tot € 600,-.

Bouw met mate, maar passend

Voor wat betreft de 'kiezers' zijn voor Vivare de leerpunten: bouw met mate, maak een perfect passend programma en kies de locaties kritisch. Vivare, met 24.000 woningen in bezit en verspreid over de vestigingen Arnhem, Duiven, Elst, Renkum en Velp, zet flink in op wonen, zorg en welzijn. Vivare zal de leerpunten meenemen in toekomstig beleid en natuurlijk ook in de praktijk.

Meer informatie te verkrijgen bij woningcorporatie Vivare, contactpersoon: Erik van Ophoven, adviseur strategie en innovatie, 026 3844752. Lees meer over het vorige onderzoek.


zoeken in 118 websites