Sterke groei allochtone ouderen in grote steden

28-06-2006

Over 20 jaar is een op de vijf Nederlanders ouder dan 65 jaar. Hiertoe behoort ook een steeds groter wordende groep allochtonen. Het onderzoek 'Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025' van het CBS en RPB gaat dieper in op de regionale ontwikkelingen.

Zilveren provincies

De vergrijzing in Nederland treft vooral de landelijke provincies. Limburg en Drenthe tellen in 2025 de meeste 65-plussers (resp. 25% en 23%). Jongeren trekken weg naar stedelijke gebieden en ouderen blijven achter. In de landelijke provincies worden minder kinderen geboren. Op aantrekkelijke locaties wonen relatief veel ouderen. Als voorbeeld noemen het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Ruimtelijk Planbureau (RPB) het gebied rondom de Vecht. Flevoland is bij ouderen duidelijk minder geliefd: daar stijgt het aandeel 65-plussers in twintig jaar slechts tot 16%.

Groei allochtone senioren

Nederland kent in 2025 een grotere groep allochtone senioren, met name in de grote steden. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam zal het aantal niet-westerse allochtone 65-plussers in twintig jaar bijna verdrievoudigen. De groep autochtone en westerse allochtone senioren in deze steden neemt nog niet met de helft toe. Absoluut gezien blijven de autochtone senioren in de meerderheid.

Ontgroening

De ontgroening van Nederland is in 2025 voltooid. Het aandeel jongeren (tot 20 jaar) zal tot die tijd nog met twee procent afnemen door de daling van het aantal geboorten in de periode 2000-2010. Het aandeel jongeren in Flevoland neemt sterk af, terwijl Flevoland in 2005 nog de meest groene provincie van Nederland was vanwege de aantrekkingskracht van de nieuwbouw op jonge gezinnen.

Groene 'biblebelt'

In Nederland is in 2025 22% van de bevolking jonger dan 20 jaar. De groenste gemeenten van Nederland vindt men dan in gebieden met veel nieuwbouw en in de 'biblebelt', een strook gemeenten die veel gereformeerde en hervormde inwoners telt. Het percentage jongeren is hier een kwart van de bevolking. Kinderrijke gemeenten zijn er ook elders in Friesland, Groningen, Overijssel en Gelderland.

Groei bevolking

Nationaal neemt de bevolking tot 2025 toe van 16,3 tot 16,9 miljoen inwoners. Regionaal zijn er grote verschillen in de bevolkingsgroei. De groei is het grootst in Noord- en Zuid-Holland en Flevoland. Limburg en Zeeland krimpen juist. Op de website van het CBS geeft de bevolkingsteller het actuele bevolkingscijfer.

Effecten

De regionaal gedifferentieerde vergrijzing en ontgroening zullen gevolgen hebben voor de regionale ontwikkeling van de zorgvraag , de behoefte aan voldoende woningen voor senioren en starters en het aanbod van zorg-en welzijnsdiensten.

Meer informatie

Op de website van het RPB kunt u meer lezen over het rapport 'Regionale bevolkings- en allochtonenprognose 2005-2025'. U kunt de publicatie ook hier downloaden.


zoeken in 118 websites