Leefbaarheid als ambacht

19-07-2006

'Leefbaarheid als ambacht: sociale tactieken en strategieën van een wooncorporatie', luidt de titel van de onlangs verschenen brochure door het NIZW Sociaal Beleid in samenwerking met woningcorporatie Portaal te Leiden. De brochure is gebaseerd op veldonderzoek dat bij Portaal is gedaan.

In brochure staat beschreven wat werken aan leefbaarheid in de dagelijkse praktijk van woningcorporatie Portaal betekent. Hoe doe je dat, werken aan leefbaarheid? Is er een methode om te werken aan leefbaarheid? Wat houdt het in? Waar houden de taken van een corporatie op? Waar beginnen die van scholen, gemeentelijke afdelingen, zorginstellingen, welzijnsorganisaties? De brochure gaat onder meer in op het speelveld van de corporatie.

De glossy uitgegeven handreiking geeft een overzicht van 'kunst en kunde van werken aan leefbaarheid'. Ook biedt het schema's rond samenwerkingspartners, begeleiding van kwetsbare bewoners en activiteiten om de leefomgeving te verbeteren. De brochure is bedoeld voor corporaties, maar ook voor zorgorganisaties, welzijnsinstellingen en andere organisaties die bezig zijn met het thema leefbaarheid.

De brochure is gratis aan te vragen via . Het rapport waar de brochure op gebaseerd is, is binnenkort te downloaden via de site van NIZW Sociaal Beleid.


zoeken in 118 websites