5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Burenhulp, praktisch en goed voor de buurt

28-12-2006

Beter een goede buur dan een verre vriend, zo luidt een oud gezegde. Twee nieuwe projecten in ons land nemen de uitdrukking als uitgangspunt en richten zich op het inschakelen van buren om mensen te helpen met praktische klussen. Het tweede doel is om de sociale cohesie in de wijk te vergroten.

Ha buurvrouw!

In Hardenberg start het project 'Ha buurvrouw! Ha buurman' met als doel het op wijkniveau inschakelen van buren bij het verrichten van kleine klussen. Het gaat om werkzaamheden als boodschappen doen, vuilnis buiten zetten of een schilderijtje ophangen. Het zijn klussen die het leven van mensen met beperkingen aanzienlijk kunnen verbeteren en zelfs kunnen bijdragen aan het langer zelfstandig wonen van mensen.

De provincie Overijssel heeft de gemeenten Hardenberg en Zwolle van subsidie voorzien om deze vorm van informele zorg in drie wijken te stimuleren. Het moet ter aanvulling en versterking van het bestaande vrijwilligerswerk dienen. De Vrijwilligerscentrale en de Stichting Welzijn Ouderen voeren het project uit. Lees meer.

Digitale telefooncentrale

Een ander project is de Burenhulpcentrale. Dit is een digitale telefooncentrale die vraag en aanbod van burenhulp automatisch aan elkaar koppelt. Mensen zijn vaak bereid om iets voor een ander te doen, zoals een postpakketje wegbrengen of een lamp vervangen. Via de burenhulpcentrale kunnen mensen makkelijk hulp vragen én kunnen mensen die een steentje bij willen dragen een aanbod doen. Door een telefoonnummer te bellen worden mensen direct doorverbonden met iemand uit de buurt die zin, tijd en gelegenheid heeft. Binnenkort starten in Zuid-Holland de eerste lokale pilots. Burenhulp bestaat uit korte momenten en is bedoeld voor mensen die even wat willen doen voor een ander, maar niet structureel en langdurig.

De Burenhulpcentrale is een initiatief van Psychosynthese adviesgroep. De initiatiefnemers willen contacten tussen buurtbewoners stimuleren, zodat de sociale cohesie in de buurt toeneemt. Lees meer over het project of stuur een mail aan .

Burenhulp past binnen de Wmo

Beide projecten passen grotendeels binnen de Wmo, aangezien zij: de sociale samenhang en leefbaarheid bevorderen (prestatieveld 1 van de Wmo), zich richten op het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers (prestatieveld 4), maatschappelijke participatie van mensen met een beperking stimuleren (prestatieveld 5).

Lees meer over de Wmo:


zoeken in 118 websites