5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Nieuwe ouderen willen nieuw wonen

14-02-2007

Innovatieve combinaties van wonen, zorg, leren, werken en mantelzorg, dat zijn de ingrediënten van de nieuwe woonconcepten van Habion. Deze landelijk opererende woningcorporatie voor ouderen onderzocht de waarden en voorkeuren van de komende generatie ouderen. Opvallend resultaat: ouderen willen zelf betrokken zijn bij de vormgeving van hun woonsituatie.

Al over 15 jaar kan het aantal 65-plussers met fysieke en/of psychische klachten ten opzichte van nu verdubbeld zijn. In datzelfde tijdbestek neemt de werkzame bevolking van 20-64 jaar af, terwijl juist deze groep middelen en mensen voor ouderenzorg moet leveren. Hoe gaan we daar mee om? Volgens Habion vraagt de veranderende tijdgeest om vernieuwende woonzorgconcepten die de senioren van straks aanspreken, omdat deze passen bij hun specifieke beleving- en stijlwaarden. Tegelijkertijd moet adequaat worden voorzien in de toenemende vraag naar zorg, professionele mankracht en nieuwe vormen van mantelzorg.

Ter gelegenheid van haar 55-jarig jubileum heeft Habion opdracht gegeven aan onderzoekers van Motivaction en trendwatchbureau De Bock en Dekker voor een onderzoek onder toekomstige senioren. Op basis hiervan ontwikkelde Habion drie vernieuwende woonzorgconcepten.

Drie nieuwe concepten

Zorg + opleiding

Zorg en opleiding is een concept gebaseerd op interactie tussen en een stimulerende
omgeving voor meerdere groepen. Het betreft een wooncomplex, een soort campus, waar in een zorgflat mensen gehuisvest zijn met een lichte of zware zorgbehoefte. Het woongebouw staat in verbinding met een school, een opleiding voor verschillende functies in de zorg. Het restaurant staat open voor alle bewoners, studenten en docenten. Er zijn studentenwoningen en eventuele andere (buurt)voorzieningen als theater, bioscoop, een gemeenschappelijke tuin. Studenten lopen stage in het woon/zorghuis, senioren brengen hun kennis en expertise over op de studenten door bijvoorbeeld (gast)colleges en/of persoonlijke leerwegbegeleiding. Beiden onderhouden de gemeenschappelijke tuin.

Wonen + mantelzorg

Wonen en mantelzorg heeft een volledig ander uitgangspunt, de bewoners van de benedenwoning verplichten zich een deel van de zorgtaak op zich te nemen (dat kunnen kinderen of familieleden zijn, maar dat hoeft niet per se). Het gaat om mantelzorg-woningen waar met behoud van zelfstandigheid en privacy de eengezinswoning verbonden is met het bovengelegen zorgappartement. Er is een wederzijdse zorgplicht, de senioren kunnen een rol spelen bij kinderopvang en andere lichte taken en senioren kunnen elkaar onderling bijstaan. Artist impression van het concept 'zorg, wonen en werken'Bij zware zorgverlening komt de zorginstantie aan huis.

Zorg + wonen + werken

Zorgen, wonen en werken is een concept gericht op een eigentijds woon-, werk- en leefklimaat voor zowel ouderen met een zware zorgvraag en zorgaanbieders. Het concentreert wonen, zorgen en werken in een Wellness/shopping omgeving. Werken in de zorgsector is verbonden met zorgwonen. De denklijn is een levendige woontoren in of nabij het centrum van een stad. Met bewoning door onder andere artsen, verpleegkundigen en voedingsassistenten en ook praktijkruimte voor huisartsen, tandartsen en fysiotherapeuten. Naast de gevarieerde woonruimtes voor senioren en mensen werkzaam in de zorg is er een recreatieve wellness atmosfeer met zwembad, health centre met zonnebank, fitness, sauna en massageruimte en een riant dakterras. Een café restaurant, terras, winkels en parkeergarage in de onderste lagen creëren een stedelijke beleving.

Vergrijzing als kans

Tijdens de perspresentatie in Nieuwspoort benadrukte John Vrije, directeur van Habion, de rol die de nieuwe ouderen kunnen en willen spelen. Hij pleitte ervoor de vergrijzing te zien als kans en niet als opgave. Ouderen zijn de motor voor wijk- en buurtvernieuwing. Hij deed een oproep aan alle betrokken organisaties om die kans aan te grijpen. De nieuwe ouderen willen spelbepaler zijn en geen speelbal.

Met het onderzoek en woonconcepten wil Habion nieuwe inzichten toevoegen aan de woonzorgdiscussie die op dit moment op vele niveaus in Nederland wordt gevoerd. Habion zal daar een actieve rol in spelen. De realisatie van de nieuwe woonconcepten gaat op twee plekken in Nederland van start; in Rotterdam en Doetinchem.

Meer informatie


zoeken in 118 websites