Woononderzoek 2006: minder nultredenwoningen

28-02-2007

De eerste resultaten van het Woononderzoek 2006 (WoON) van het ministerie van VROM zijn bekend. Onlangs is de publicatie 'Wonen op een rijtje' aangeboden aan de Tweede Kamer.

Opvolger WBO 2002

Het WoON 2006 is de opvolger van het vierjaarlijkse Woningbehoefteonderzoek (WBO) dat voor het laatst in 2002 werd gehouden. Het geeft inzicht in de woonwensen en -behoeften van de Nederlandse bevolking. Tussen augustus 2005 en februari 2006 zijn zo’n 64.000 Nederlanders hierover geïnterviewd.

Nultredenwoningen

Op het gebied van wonen en zorg valt op dat het aantal nultredenwoningen (woningen die zonder trap te gebruiken zijn) is verminderd. In 2006 waren er in totaal 1,48 miljoen nultredenwoningen. In 2002 ging men nog uit van 1,8 miljoen nultredenwoningen. Reden voor de daling is een aanscherping van de definitie nultredenwoningen door VROM. Een woning is nu pas extern toegankelijk, wanneer ook de woonkamer zonder traplopen bereikt kan worden.

Vervolgpublicaties

'Wonen op een rijtje' vormt de eerste van een reeks publicaties. Later dit jaar volgen publicaties over de woningmarktanalyse, de betaalbaarheid van het wonen en de sociaal-fysieke kant van het wonen. Ook komt er een specifieke publicatie over wonen voor senioren.

De nieuwe minister Vogelaar zal in mei een beleidsmatige reactie geven op de resultaten. Waarschijnlijk zal de opgave uit het Actieplan Investeren voor de toekomst (395.000 nultredenwoningen extra in de periode 2002-2015) worden aangepast.

Meer informatie


zoeken in 118 websites