5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

AWBZ-zorg buitenland mogelijk beperkt

30-05-2007

VWS wil de mogelijkheid beperken om in het buitenland thuiszorg of verpleging te krijgen. Dat schrijft minister Klink aan de Tweede Kamer bij het aanbieden van het rapport 'AWBZ-zorg in het Buitenland'.

De kosten voor AWBZ-zorg in het buitenland worden nu nog in veel gevallen vergoed door de AWBZ. Nederlanders die tijdelijk in het buitenland verblijven doen steeds vaker een beroep op de AWBZ. Het zijn vooral overwinteraars in landen als Spanje, Portugal en Suriname die een beroep doen op de AWBZ-zorg, maar ook mensen die voor werk of stage in het buitenland verblijven. In totaal gaat het om een bedrag van 2 tot 3 miljoen euro.

Rapport AWBZ-zorg in het Buitenland

Het rapport AWBZ-zorg in het buitenland bevat een inventarisatie en analyse van de kaders voor het verlenen van die zorg. Met praktijkvoorbeelden worden de mogelijkheden in beeld gebracht. Na de inventarisatie met praktijkvoorbeelden en analyse volgt in het rapport een afweging van de aanvaardbaarheid, het risico van misbruik en oneigenlijk gebruik, de houdbaarheid en de handhavingsmogelijkheden.

Lees meer:

Nieuwsbericht VWS 25-05-2007

Artikel Zorgeloos ondernemen in het buitenland - maart 2006


zoeken in 118 websites