5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

Corporaties gaan uitdaging vergrijzing aan

18-06-2007

Corporaties kunnen veel doen voor de groeiende groep ouderen. Dat bleek op het Aedes-congres van donderdag 14 juni jl. tijdens de workshop het Nieuwe Ouder Worden. De twee landelijk werkende corporaties Habion en Woonzorg Nederland gaven aan dat zij de uitdaging van de vergrijzing aangaan.

Nog niet helemaal grijs

Daniëlle Harkes, manager van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, opende de goed bezochte workshop met de woorden: "We zijn nog niet zo grijs, maar we worden wel grijzer en ouder. Maar dat willen we niet weten, we zijn veel te druk om jong te blijven." Nederland is in vergelijking met de meeste andere Europese landen niet zo vergrijsd. Toch neemt het aantal ouderen ook in Nederland toe. Lees meer over demografische ontwikkelingen.
Aanbieders van wonen, zorg en welzijn dienen in hun aanbod rekening te houden met deze ontwikkeling.

Onderzoek naar woonwensen senioren

Zowel Habion als Woonzorg Nederland doen onderzoek naar woonwensen. Habion heeft onderzoek laten doen naar de wensen van toekomstige senioren, om zich als landelijk werkende corporatie gespecialiseerd in de seniorenhuisvesting, goed te kunnen voorbereiden op de toekomst. Op basis van het onderzoek heeft Habion drie nieuwe woonconcepten ontwikkeld.

Nieuwe concepten

Woonzorg Nederland biedt verschillende woonvormen aan. De corporatie ontwikkelde bijvoorbeeld het concept WoonVitaal en Palisium. Woonzorg Nederland wil zich in de toekomst nog meer richten op gebiedsgerichte aanpak met lokale partners. Daarnaast wil de corporatie formules voor doelgroepen verder ontwikkelen. De formules moeten in de praktijk getoetst worden.

Belangrijkste boodschap

De belangrijkste boodschap van de beide corporaties is dat corporaties zich in hun aanbod moeten laten leiden door de wensen van toekomstige senioren, ook al zijn de wensen divers. Veel aanbieders van wonen, zorg en welzijn doen dit ook. Lees meer over een klantgestuurde aanpak.

Meer informatie

Op de website van Aedes kunt u het verslag lezen van de workshop Het Nieuwe Ouder Worden. Ook kunt u de verslagen lezen van de andere workshops die tijdens het congres op donderdag 14 juni jl. hebben plaatsgevonden.


zoeken in 118 websites