CBS publiceert gegevens per buurt

20-02-2008

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) biedt een nieuwe website met online gegevens per buurt over bevolking, huishoudens, arbeid, inkomen en woningen. Ook verscheen de publicatie 'Leven in Nederland', een coproductie met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) die lokale gegevens koppelt aan thematische essays.

Thematische informatie op buurtniveau

Een nieuwe fascinerende website van het CBS biedt op buurtniveau gedetailleerde gegevens over de thema's bevolking, huishoudens, arbeid, inkomen en woningen. Binnen de thema's kunnen onderwerpen worden gekozen, zoals de leeftijdsopbouw van de bevolking, de samenstelling van huishoudens, de inkomensverdeling en de verdeling tussen huur- en koopwoningen. Het is mogelijk buurten en wijken met elkaar te vergelijken en de gegevens te downloaden.

Gemeentelijke essays en statistieken

Samen met de VNG stelde het CBS de publicatie 'Leven in Nederland' samen. De publicatie biedt nuttige en praktische informatie over ontwikkelingen in gemeenten door koppeling van statistische gegevens aan essays over actuele thema's binnen het lokaal bestuur.

Meer informatie


zoeken in 118 websites