Introductie en trends - meer informatie

Feiten en cijfers Wonen & Zorg

In Nederland wordt veel onderzoek gedaan op het gebied van Wonen en Zorg. Het Kenniscentrum heeft kwantitatieve woonzorginformatie van onder meer het Ministerie van VROM, VWS, het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek samengevoegd tot een overzichtelijke factsheet. lees meer

De grijze motor- maart 2007

Publicatie van Habion. Lees meer.

Begrippenlijst wonen, zorg en welzijn - december 2006

Artikel van Linda Weber, Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Bij het omschrijven van wonen, zorg en welzijn worden meerdere termen gebruikt, terwijl men vaak hetzelfde bedoelt. Deze begrippenlijst geeft een overzicht van de verschillende termen met een korte uitleg. De lijst vervangt een eerdere begrippenlijst uit 2004. Lees artikel (pdf, 95 kb).

Zorgeloos ondernemen in het buitenland - maart 2006

Artikel van Judith Zadoks, Adviesbureau voor de zorgsector Zadoks in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Steeds meer Nederlandse zorgaanbieders zijn actief in het buitenland. Zij exploiteren bijvoorbeeld woonzorgcentra en bieden zorg. Tot voor kort kon deze zorg gefinancierd worden vanuit de AWBZ. Met ingang van 1 januari 2006 geldt de AWBZ niet langer voor het buitenland. In hoeverre kan er nu nog sprake zijn van AWBZ-zorg in het buitenland en hoe wordt deze gefinancierd? Deze vraag komt in het artikel aan de orde, alsmede reacties van aanbieders die actief zijn in Spanje. Lees artikel (pdf, 119 kb).

Zelf shoppen voor zorg. Corporaties en zorginstanties werken in opdracht van oudere bewoners - februari 2006

Artikel van Carina Smans, Aedes en Yvonne Witter, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Er waren al langer initiatieven in ons land te zien van burgers zelf rond wonen, zorg en welzijn. Maar langzamerhand lijkt er een trend te ontstaan en nemen meer burgers het heft in eigen handen. In het artikel passeren diverse initiatieven de revue en komen initiatiefnemers, maar ook betrokkenen vanuit woningcorporaties en zorginstellingen aan het woord hoe zij inspelen op en omgaan met deze trend. Lees artikel.

Het model van de levensloopbenadering: een bouwsteen voor discussie over de visie van welzijn - februari 2005

Artikel van Ineke Alsem, Maatschappelijk Ondernemers Groep.
De levensloopbenadering gaat uit van de eigen verantwoordelijkheid van iedere individuele burger om de eigen levensloop en de gewenste kwaliteit van het leven te plannen en te sturen. Het artikel benoemt de 'ingrediënten' in termen van voorzieningen en infrastructuur die (potentieel kwetsbare) burgers nodig hebben voor het maken van hun levensplan zodat zij zelfredzaam en maatschappelijk kunnen blijven participeren. Lees artikel (pdf, 25 kb).

Wonen en zorg, scheiden of integreren - januari 2005

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Huidige stand van zaken rond scheiden van wonen en zorg. Hoe ver zijn we en gaat het lukken? Een update van het gelijknamige artikel van november 2002. Lees artikel (pdf, 83 kb).

Housing and services for older people in the Netherlands - februari 2004

Article by Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
State of the art of housing and services for older people in the Netherlands (information in English). Read article (pdf, 82 kb).

Vastgoed in de zorg: niet 'bruteren', maar wat dan wel? - september 2002

Artikel van Mariëlle Rompa, Arcares.
Brutering en saldering zoals in de jaren ’90 in de volkshuisvesting lijkt geen oplossing voor het boekwaardeprobleem in de zorg. De commissie Steen de Wijzen, met de betrokken brancheorganisaties waaronder Arcares, heeft een oplossing voorgesteld. Lees artikel (pdf, 83 kb).

De ontvoogding van de AWBZ: rapport werkgroep-Etty - 25 januari 2002

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Een zeer belangrijke impuls voor het scheiden van wonen en zorg komt voort uit de brede invoering van de vraagsturing in de AWBZ in de vorm van persoonsgebonden en persoonsvolgende budgetten. Hiermee slaat de zorg de richting in die vijf jaar eerder in de volkshuisvesting was ingeslagen: verzelfstandiging van instellingen tot sociaal ondernemer. Dit artikel geeft een samenvatting van dit invloedrijke rapport. Lees artikel (pdf, 101 kb).

Trends aan de vraagzijde

Met zorg gekozen, ouderen op de woningmarkt - oktober 2004

Rapport van ministerie van VROM.
Rapport over de woonvoorkeuren en het woningmarktgedrag van ouderen en mensen met lichamelijke beperkingen. Het rapport is gebaseerd op onderzoek van het SCP en beschrijft onder meer de ontwikkeling van de woonsituatie en de woonlasten van ouderen en gehandicapten, hun verhuiswensen en gerealiseerde verhuizingen, en de kansen die zij hebben om op de woningmarkt te slagen. Lees meer.

Vergrijzing in Nederland - juni 2004

Rapport van ministerie van VWS. Lees meer

Zorg en wonen voor kwetsbare ouderen - juni 2004

Rapportage ouderen 2004 van het Sociaal Cultureel Planbureau. Lees meer

Ouder worden we allemaal: trendstudies en toekomstdebatten - april 2004

Rapport van NIZW. Lees meer

Trends aan de aanbodzijde

Handboek BuitenGewoon Wonen - december 2004

Boek van Jaap Drenth en Jeroen Singelenberg, Reed Business Information.
Dit handboek bundelt de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan met kleinschalige woonvormen met begeleiding en zorg. De inhoud van deze 2e druk is geheel geactualiseerd. Daarnaast is een nieuw hoofdstuk toegevoegd met een praktijkvoorbeeld. Lees meer.

Verblijven of wonen; zorg voor eenieder - november 2000

Rapport van STAGG/BNA.
In 1995 werd in de studie 'Verblijven of wonen, zorg voor ouderen' het Stagg-model ontwikkeld. De bevindingen zijn neergelegd in een publicatie. Er worden ruimtelijke scenario's geschetst voor een wijk of dorp van 10.000 inwoners waar zorgbehoevende ouderen in woonzorgzones wonen. In deze actualisering gaat het niet meer uitsluitend om ouderen maar om alle mensen die huisvesting met zorg nodig hebben. Lees meer.

Ontwikkelingen in het overheidsbeleid

Zie thema regelgeving en financiering

Ontwikkelingen in het buitenland

Studiereis VS: huisvesting voor ouderen; zorg of service? - april 2007

Reisverslag van Hugo van den Beld, Twynstra Gudde.
Verslag van een studiereis naar Washington D.C. en Philadelphia. Lees verslag.

Woonzorgconcepten in de Verenigde Staten - januari 2006

Reisverslag van Marianne Straks, Arcares.
Tijdens studiereizen van Arcares naar Washington en New York is een groot aantal veelal private zorgorganisaties bezocht. Deze hebben alle hun eigen missie en visie. Opvallend is dat missie en visie tot in de vezels van de organisaties zijn doorgevoerd. Dit geeft de verschillende zorgorganisaties ieder een duidelijke identiteit. Zo kan de cliënt gemakkelijk zijn of haar keuze bepalen.
De consequent doorgevoerde missie levert interessant aanbod voor zorg- en dienstverlening op. De verschillen met de Nederlandse zorgorganisaties zijn groot. Er is een enorme keuze aan activiteiten voor bewoners van de verschillende residences. Een hotelachtige benadering zorgt voor een servicegerichte cultuur binnen de zorgorganisatie. De zorg is goed, zoals het voedsel vers is. Vanzelfsprekend dus, maar niet iets waarop je je als zorgorganisatie onderscheidt. Ook de ja-cultuur en een andere attitude van professionals leiden tot grote verschillen met de Nederlandse organisatie. Er hangt zeker een prijskaartje aan. Maar wie het op z'n Nederlands aanpakt kan voor aanzienlijk lagere kosten een nieuw en uitdagend aanbod aan activiteiten en dienstverlening voor bewoners ontwikkelen. Lees verslag (pdf, 1 mb).

Voedselhulp of driesterrendiner: Wonen en zorg in de VS - oktober 2005

Artikel van Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Gerard te Kaath en Wim Bakker, Woonzorg Nederland.
In de Verenigde Staten kijkt men heel anders aan tegen wonen en zorg voor ouderen dan bij ons. Een delegatie van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Woonzorg Nederland maakte in juni 2005 een tour langs vijftien projecten en keek haar ogen uit. De projecten vertonen onderling schrille contrasten. Veel zaken zouden wij niet willen of passen niet bij onze mentaliteit. Maar zijn er ook aspecten die als voorbeeld kunnen dienen? In Aedes-Magazine 19 stond een verslag. Lees artikel

About sheltered, very sheltered housing and extracare - februari 2004

Artikel van Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg
Artikel (Nederlandstalig) over de positie van extracare projecten binnen de ouderenzorg in Engeland. Extra care en very sheltered housing worden als benaming gebruikt voor projecten waar naast zelfstandige woonruimte ook gemeenschappelijke voorzieningen en diensten aangeboden worden in combinatie met 24-uurs zorg. De functie van extra care projecten is nog niet uitgekristalliseerd. Enerzijds worden ze gezien als een oplossing voor de vele verouderde sheltered housing projecten die niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Anderzijds zou het concept van extra care de residential care (intramurale zorg) wel eens overbodig kunnen maken. Lees artikel (pdf, 89 kb).

Ryfields Village, Warrington U.K. - februari 2004

Artikel van Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Ryfields Village, Warrington UK is een voorbeeld van de Village approach in Extracare. Ingrediënten zijn: zelfstandig wonen, 24 uurszorg en de nadruk op actief ouder worden. Door de grootte van het project, rond de 200 bewoners, is het mogelijk een levendige gemeenschap te creëren waarin veel activiteiten plaatsvinden. Bewoners worden zo uitgedaagd actief te blijven en zich te blijven ontwikkelen. Lees artikel (pdf, 311 kb).

Verslag Denemarken 2002 - november 2002

Artikel van Daniëlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Verslag van het werkbezoek van het bestuur van Arcares aan Denemarken in september 2002. Met een beschrijving van het Geriatrisch Team van de universiteitskliniek en van Caritas Tweedelijnszorg-centrum beide te Aarhus. Lees artikel (pdf, 274 kb).

Het Deense model voor de ouderenzorg - januari 2001

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Denemarken is bekend geworden als het land waar alles 15 jaar eerder gebeurt: scheiding wonen en zorg, kleinschalig wonen in de wijk, terugdringen van het medisch model in de zorg en integratie van wonen, zorg en welzijn op wijkniveau. Het stelsel is echter zeer verschillend van het onze, met een regierol voor de gemeente en weinig marktwerking. Zie hier een overzichtsartikel over het Deense model, voorbeelden, een artikel over de beleidsaspecten en een excursieverslag. Lees artikel (pdf, 184 kb).


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites
gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/diplom-sredne-spetcialnoe-obrazovanie http://https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-v-moskve gosznac-diplomy.com www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/svidetelstvo-o-rozhdenii www.gosznac-diplomy.com https://gosznac-diplomy.com/kupit-diplom-sssr https://gosznac-diplomy.com/diplom-stroitelya
?????? ????????????? ? ?????
????? ?? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ???????? ?? 9 ??????? ?????? ?????? ?????? ??????? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ????????????? ? ????? ?????? ?????? ???????? ?????? ?????? ????? ?????? ?????? ????????? ?????? ?????? ????????? ??? ?????? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?????? ? ??????? ??????????? ?????? ???????? ?? 9 ????? ?????? ???????? ?? 11 ????? ?????? ?????? ?????? ????????
??? ?????? ??????
https://originality-diplomas.com/
?????? ??????? ? ??????
https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ???????? ?? 9 ?????
gosznac-diplom.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ????????
https://originality-diplomans.com/
?????? ????????????? ? ????????
rudiplomis24.com
?????? ??????
www.lands-diplom.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://gosznac-diplom.com/ diploman-doci.com
?????? ?????? ?????? ???????
http://https://originality-diplomans.com/
?????? ?????? ?????????
https://rudiplomista24.com/
?????? ?????? ?????????
http://https://lands-diplom.com/
?????? ?????? ????????????
https://gosznac-diplom24.com/ http://https://diploman-doci.com/
?????? ????????????? ? ????????
http://https://originality-diplomas.com/
?????? ????????????? ? ?????
http://https://rudiplomis24.com/
?????? ?????? ????????
http://https://diploma-asx.com/
?????? ????????
gosznac-diplom24.com www.aurus-diplom.com
?????? ?????? ? ??????? ???????????
http://diplomsagroups.com/kupit-diplom-v-gorode/bryansk.html https://lands-diploma.com/ originality-diploman24.com ?????? ?????? ? ??????? ??????????? https://originality-diploma24.com/??????-????????? ?????? ?????? ? ??? http://https://russiany-diplomas.com chelyabinsk.arena-diplomi24.com https://chelyabinsk.arena-diplomi24.com/ www.diplomsagroups.com http://https://ufa.arena-diplomi24.com/ voronezh.arena-diplomi24.com