Voorbeelden uit het buitenland

Nederland is geen eiland. De trends inzake wonen en zorg zijn grotendeels internationaal, en in sommige landen loopt men op bepaalde punten op ons vooruit, zodat wij daarvan kunnen leren.

Groot-BrittanniŰ en Ierland

Bradley Court - foto: Loes HulseboschManchester, in Groot-BrittanniŰ, heeft veel ervaring met migranten ouderen. De Stichting Zorgcentra Escamp (SZE), een samenwerkingsverband van woonzorgcentra in Den Haag maakte een tweedaagse studiereis naar Manchester om inspiratie op te doen om meer 'intercultureel' te gaan werken. Het Aedes-Actiz Kennsicentrum Wonen-Zorg is meegeweest. U kunt het verslag en de leerpunten van de reis lezen (pdf, 331 kb)

Een ander voorbeeld Ryfields villagevan ouderenzorg in Engeland zijn de Extracare projecten. Kenmerken van deze projecten zijn: dienstverlening aan oudere eigenaar-bewoners; leasehold voor ouderen; technische standaards voor woningaanpassingen; semi-publieke service-organisaties in kader van 'care in the community'; kleinschalige en huiselijke woonvormen voor dementerende ouderen, extracare villages. Lees artikel About sheltered, very sheltered housing and extracare (pdf, 89 kb) en projectbeschrijving Ryfields Village (pdf, 311 kb).

Verenigde Staten

Boutwells Landing terreinIn de Verenigde Staten kijkt men heel anders aan tegen wonen en zorg voor ouderen dan bij ons. Een recent verslag (april 2007) van een studiereis naar de Verenigde Staten is te vinden op het weblog van Hugo van den Beld van Twynstra Gudde. Lees meer.
In juni 2005 maakte een delegatie van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en Woonzorg Nederland een tour langs vijftien projecten en keek haar ogen uit. De projecten vertonen onderling schrille contrasten. Veel zaken zouden wij niet willen of passen niet bij onze mentaliteit. Maar zijn er ook aspecten die als voorbeeld kunnen dienen? Lees het reisverslag (Aedes-Magazine 19).
Tijdens studiereizen van Arcares naar Washington en New York in 2005 is een groot aantal veelal private zorgorganisaties bezocht. Er is een enorme keuze aan activiteiten voor bewoners van de verschillende residences. Een hotelachtige benadering zorgt voor een servicegerichte cultuur binnen de zorgorganisatie. Daar hangt uiteraard een prijskaartje aan. Lees meer in het reisverslag van Arcares (pdf, 1 mb).

Japan

Binnenplaats Boeddhistische tempel - foto: Friso TeerinkNergens ter wereld gaat de vergrijzing zo snel als in Japan. Over tien jaar zullen 65-plussers een kwart van de Japanse bevolking vormen. Japan loopt voor op de demografische ontwikkelingen die mogelijk in de toekomst ook in Europa zullen voorkomen. Friso Teerink (Bestuursadvies) heeft in november 2004 een tiendaags werkbezoek afgelegd in Japan. In een artikel beschrijft hij de ontwikkelingen in de Japanse ouderenzorg, met name het financieringssysteem en de indicatiestelling. Lees meer.
Het Nederlands Platform voor Ouderen in Europa maakte in 2003 een studiereis naar Japen. Lees reisverslag NPOE (pdf, 493 kb).

Denemarken

Zorgappartementen bij HavkaerAlgemene inspiratiebron voor kleinschaligheid en extramuralisering; hoog, maar egalitair voorzieningenniveau; verschuiving zorg naar welzijn; algemene invoering scheiden wonen/zorg al in 1987; gemeentelijke regie met autonome wijkvoorzieningen; integratie thuiszorg en 24-uurszorg;verpleeghuizen nieuwe stijl als tweede lijnsvoorziening. (b.v. stad Aarhus). Lees een artikel over de Deense ouderenzorg (pdf, 184 kb) en een reisverslag in 2002 (pdf, 274 kb).

Zweden

Hier woont 70% van dementerende ouderen en verstandelijk gehandicapten die in Nederland intramuraal zouden verblijven, in kleinschalige
woonvormen in de wijk. In sommige steden (b.v. Malmo) sterke multifunctionele wijkcentra met geco÷rdineerde haal- en brengdiensten.

Noorwegen en Finland

Brede toepassing van domotica en ICT, mede vanwege sterke individualisering en grote afstanden; in Finland hebben alle ouderen standaard alarmering thuis.

Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland

Groepswonen in BraunschweigSterke ontwikkeling van private initiatieven, mede gestimuleerd door vroege en brede invoering persoonsgebonden budgetten; accent op individuele thuiszorg en individuele woningaanpassingen; kleinschalig groepswonen niet alleen voor dementerende, maar ook voor sociaal ge´soleerde ouderen. Lees het verslag van het congres over Groepswonen voor ouderen (pdf, 506 kb) in Duitsland en een artikel (pdf, 687 kb).



zoeken in 118 websites