Tweedelijnszorgcentrum - actueel


Als aanvulling op en ter ondersteuning van de zorg in woonzorgarrangementen in de wijk en in woonzorgzones worden de functies expertisecentrum, verpleeghotel en een beperkte bijzondere verblijfsfunctie bovenwijks in een tweedelijnszorg-centrum georganiseerd.


zoeken in 118 websites