Tweedelijnszorgcentrum - meer informatie

Over het concept

Survey Tweedelijnszorgcentrum - juli 2005

Rapport van Compliance Consult in opdracht van Arcares.
Een onderzoek naar de stand van zaken in de ontwikkeling van Tweedelijnszorgcentra in Nederland. Lees rapport (pdf, 123 kb).
Bij het rapport is door Arcares en het Kenniscentrum Wonen-Zorg een begeleidend artikel geschreven met tevens de voornemens van beiden ten aanzien van de verdere ontwikkeling van het concept. Lees artikel (pdf, 30 kb).

Het Tweedelijnszorgcentrum - februari 2005

Artikel van Antoinette Bolscher, RIGO Research en Advies BV en Monique Wijnties, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Intensieve zorg wordt steeds vaker bij mensen thuis en in kleinschalige woonvormen in de wijk gegeven. Deze zorg in de woonzorg- arrangementen moet ondersteund worden met expertise en indien nodig aangevuld kunnen worden met een tijdelijk verblijf in een verpleeghotel. Het Tweedelijnszorgcentrum biedt de functies expertisecentrum en verpleeghotel. In uitzonderlijke gevallen zal het beter zijn buiten de wijk te wonen, dichtbij of in het Tweedelijnszorgcentrum. In dit artikel een beschrijving van het concept Tweedelijnszorgcentrum. Lees artikel (pdf, 46 kb).

Tweedelijnszorg-centrum, van concept naar praktijk - juli 2003

Rapport van RIGO in opdracht van Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg en vijf zorgorganisaties.
In het onderzoek is het concept van het Tweedelijnszorg-centrum getoetst aan de praktijk. Achtereenvolgens beschreven: het concept, uitwerking van het concept, toepassing van kengetallen, bedrijfsmatige opzet en strategische aspecten. Lees rapport (pdf, 241 kb)

Van verpleeghuis naar tweedelijns zorgcentrum - mei 2003

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg
Tentatieve bepaling van de benodigde toekomstige capaciteit van het tweedelijns zorgcentrum. De behoeftebepaling is gerelateerd aan de drie functies van het tweedelijns zorgcentrum: expertisecentrum, verpleeghotel en beperkte regionale langverblijfsfunctie voor zeer zorgintensieve PG-cliënten. Dit stuk ligt ten grondslag aan de systematiek in het rapport 'Tweedelijnszorg-centrum, van concept naar praktijk'. Lees artikel (pdf, 123 kb)


zoeken in 118 websites