Vraag en antwoord - Bestemming wooncomplex

Kan ik een wooncomplex bestemmen voor de functie 'verzorging met verblijf'?

Als u al een toegelaten instelling bent op grond van de AWBZ en u gaat daar verzorging, verpleging of begeleiding bieden, dan moet de desbetreffende locatie bij het Bouwcollege worden ingediend met het verzoek om deze als verblijfsvoorziening aan te merken. Het Bouwcollege toetst of het gebouw geschikt is voor het verlenen van zorg en beoordeelt of er een noodzaak is voor uitbreiding van capaciteit op grond van spreiding en beschikbaarheid. Het is niet bekend hoe soepel het Bouwcollege omgaat met dergelijke aanvragen. Is er eenmaal een toelating verkregen voor de functie van verblijf, dan heeft het Zorgkantoor een contracteerplicht.

Bent u nog geen toegelaten instelling op grond van de AWBZ, dan moet u ook de toelating aanvragen bij het College voor Zorgverzekeringen. Het Zorgkantoor adviseert het CvZ in deze procedure. In de praktijk laat de CvZ dit advies zwaar wegen. Beide procedures kunnen volgens het College Bouw gelijktijdig plaatsvinden.

N.B. Een toelating voor een verblijfsfunctie kan alleen maar als daar tenminste ook verzorging, verpleging of behandeling wordt geboden.


zoeken in 118 websites