Vraag en antwoord - BTW en nieuwbouw

Ik heb begrepen dat je soms de BTW op nieuwbouw kunt terugkrijgen. In welke situaties speelt dit?

Over de meeste diensten en producten wordt BTW berekend.
Daarop zijn enkele uitzonderingen. Zo zijn de levering van onroerende zaken, thuiszorg, sociaal-culturele diensten en bijv. medische diensten veelal vrijgesteld van BTW. Dat betekent dan ook dat de BTW die uw leveranciers u in rekening brengen, niet teruggevorderd kan worden. Soms is er sprake van een grijs gebied en kunt u wel BTW-belast presteren en de vrijstelling achterwege laten.
Wordt er nieuwbouw gerealiseerd ten behoeve van een wijkcentrum waarin ook (semi-)commerciële diensten worden geleverd zoals de exploitatie van een restaurant/grand cafe/keuken, maaltijdverstrekking aan derden of kapsalon, dan kan de BTW over de nieuwbouw tot 5 jaar terug worden teruggevorderd. Over de hiervoor genoemde diensten in dat gebouw moet dan wel BTW gerekend worden. De voorbelasting terzake van deze diensten (=betaalde BTW) is verrekenbaar. Een kosten/batenberekening kan inzicht geven of de voordelen (terugkrijgen BTW) opwegen tegen de nadelen (berekening van BTW over diensten).

Dit antwoord is opgesteld met medewerking van Henk van der Wardt, als fiscalist onder meer betrokken bij Zorgcentra Vlietlanden


zoeken in 118 websites