Vraag en antwoord - Modelhuurovereenkomst

Is er een modelhuurcontract beschikbaar voor verhuur aan zorginstellingen?

Een modelhuurcontract in de zin van geautoriseerd product, gedragen door bevoegde partijen, is er niet. VWS bepaalt de exploitatie-condities op basis waarvan zorginstellingen afspraken met verhuurders voor de huur van zorgonroerend goed kunnen maken. Aedes en Arcares zijn het met die condities niet eens, en hebben hun visie op huren in de zorgsector uitgewerkt in een voorbeeldhuurovereenkomst. VWS stemt daar niet mee in, zodat het voorbeeld niet onverkort toepasbaar is in de praktijk. De visie en onderliggende stukken zijn wel interessant voor partijen die een huurovereenkomst voor zorgonroerend goed aan willen gaan. Lees meer.


zoeken in 118 websites