Vraag en antwoord - Project!mpulsbijeenkomsten

Wat zijn Project!mpulsbijeenkomsten?

Van 2001 tot 2004 voerden de brancheorganisaties Aedes, ActiZ (toen nog Arcares en LVT/Z-org) en MOgroep de Project!mpuls voor wonen met zorg en welzijn uit. Dit samenwerkingsproject had tot doel de leden zo te faciliteren dat er meer woningen met een zorg- en welzijnsarrangement zouden worden gebouwd en verbouwd. Onderdeel van het project waren de Project!mpulsthemabijeenkomsten, gericht op kennisoverdracht rond wonen, zorg en welzijn.

Projectimpuls is als ambitieprogramma afgerond. Het grote succes van de themabijeenkomsten was voor de vier brancheorganisaties aanleiding om het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg te vragen het estafettestokje over te nemen. Het karakter van de bijeenkomsten is hetzelfde gebleven: interactief, praktijkgericht en interessant voor eenieder die te maken heeft met het raakvlak van wonen, welzijn en zorg.

Nieuwe Project!mpulsbijeenkomsten

Het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseert nu twee keer per jaar een serie Projectimpulsbijeenkomsten verspreid in het land over actuele onderwerpen rond wonen, welzijn en zorg. Doelgroepen zijn woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties, overheden en zorgverzekeraars. De interactie tussen de verschillende branches is een belangrijk kenmerk van deze praktijkgerichte bijeenkomsten. Meer informatie over de eerstvolgende reeks vindt u onder Bijeenkomsten.

Onderwerpen en verslagen van eerdere bijeenkomsten


zoeken in 118 websites