Vraag en antwoord -
Centrale stalling scootmobielen

Waar moet een centrale stalling voor scootmobielen in een wooncomplex aan voldoen?

De volgende aspecten zijn daarbij van belang:

Aantal plaatsen in verhouding tot het aantal woningen

Het aantal bewoners met een scootmobiel is afhankelijk van een aantal kenmerken als leeftijd en mobiliteit, maar ook van het WVG-beleid. De ene gemeente verstrekt in verhouding meer scootmobielen dan een andere gemeente. Ervaringsgegevens van vergelijkbare complexen in dezelfde gemeente geven nuttige informatie.

Bereikbaarheid

De stalling moet goed bereikbaar zijn vanaf de straat én vanuit de woning. Let op breedte van de doorgang, hoogteverschillen (ook op drempels), het openen en sluiten van deuren, de afstelling van automatische deuren (zorg dat ze lang genoeg open staan). Let ook op de afstand van de woning naar de stalling. Alle gebruikers van scootmobielen hebben namelijk een beperkte mobiliteit. (De WVG verstrekt wellicht pas een scootmobiel als een bepaalde afstand niet meer zelf kan overbrugd kan worden).

Maatvoering

Zorg voor voldoende parkeerruimte, verkeersruimte en manoeuvreerruimte voor handelingen als: op- en afstappen (evt. overstappen naar handbewogen rolstoel), boodschappen overzetten en de oplaadapparatuur aansluiten. Als iemand met de scootmobiel weg is, is de parkeerruimte vaak nodig voor de handbewogen rolstoel, de rollator of voor een ander loophulpmiddel. Parkeerruimte en verkeersruimte is afhankelijk van de maatvoering en draaicirkel van de op dat moment gangbare scootmobielen.

Oplaadpunten / stroomvoorziening & ventilatie

Per scootmobiel is een oplaadpunt nodig. De wandcontactdozen en de plaatsingsruimte voor acculader moeten net als alle andere bedieningselementen goed bereikbaar zijn. De meeste scootmobielen hebben onderhoudsvrije droge accu’s (ook wel dry fit-accu’s of gel-accu’s genoemd). Soms worden natte accu’s toegepast. Het is daarom belangrijk dat de vloer bestand is tegen kleine hoeveelheden accuzuur. Zowel bij natte als bij droge accu’s is tijdens het opladen goede ventilatie belangrijk.

Veiligheid

Denk aan: goede verlichting, vloeren die vlak en antislip zijn, een veilige route (vermijd bijvoorbeeld dat de route vlak langs een trapgat loopt) en brandveiligheid. De elektrische installatie moet geschikt zijn voor gelijktijdig opladen van de scootmobielen. Een brandalarm met rookmelders signaleert tijdig eventuele calamiteiten bijvoorbeeld als gevolg van het opladen. Zorg daarnaast dat ook de personenalarmering in de stalling werkt.

Meetbare eisen:

Bereikbaarheid

Maatvoering

Oplaadpunten / stroomvoorziening & ventilatie

Veiligheid


zoeken in 118 websites