Subsidieregelingen scheiden wonen en zorg

Welke landelijke regelingen voor het scheiden van wonen en zorg zijn er momenteel?

Het Ministerie van VWS kent op dit moment twee subsidieregelingen rond het scheiden van wonen en zorg. Het betreft de 'overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening' en de 'subsidieregeling diensten bij wonen met zorg'. Beide regelingen worden bekostigd uit de AWBZ. Beide regelingen gaan over in de Wmo per 1 januari 2007, indien goedgekeurd door de Tweede Kamer. Voor overige subsidieregelingen voor het scheiden van wonen en zorg kunt u het beste contact opnemen met uw provincie.

Overgangsregeling kapitaalslasten extramurale zorgverlening

Met deze tijdelijke financieringsregeling kunt u bijvoorbeeld een gedeelte van de bouw van een zorgsteunpunt betalen, zoals een kantoor voor zorgverleners, 24-uursalarmopvolging en informatiebalie. Maar de regeling geldt ook voor woontechnologie. Het CTG handelt aanvragen af. Lees meer.

Subsidieregeling diensten bij wonen met zorg

De subsidieregeling 'diensten bij wonen met zorg' is bedoeld voor aanbieders (woningcorporaties, zorginstellingen, welzijnsinstellingen) die diensten leveren aan mensen met een verblijfsindicatie die zelfstandig blijven wonen. Het gaat om diensten als alarmering aan huis of maaltijden. Zorgkantoren voeren de regeling uit. Lees meer.

Meer informatie is ook te vinden op de website van het Ministerie van VWS.


zoeken in 118 websites