Vraag en antwoord -
Vergoeding verhuis- en herinrichtingskosten

Is het mogelijk dat bewoners, die weer zelfstandig gaan wonen, een vergoeding krijgen om te verhuizen en om de nieuwe zelfstandige woning in te richten?

Bewoners kunnen 'sparen' voor de verhuis- en herinrichtingskosten als zij weer zelfstandig gaan wonen. Zij kunnen in aanmerking komen voor de lagere eigen bijdrage, zodat zij financieel in de gelegenheid worden gesteld om te sparen voor het verhuizen en herinrichten van een nieuwe woning.

Arcares, brancheorganisatie voor complete ouderenzorg, signaleerde dat het ontbreken van een vergoeding voor deze factor een belemmerende factor was bij het omzetten van intramurale capaciteit naar zelfstandige woningen. Het signaal is opgepakt door het Ministerie van VWS. De regeling is inmiddels opgenomen in het bijdragebesluit zorg, artikel 14 lid 1 sub e.

Het zorgkantoor kan de eigen bijdrage wijzigen, indien de zorgorganisatie aan het zorgkantoor doorgeeft wanneer welke bewoner verhuist naar een zelfstandige woning.

Recentelijk is vanuit CVZ een brief naar alle zorgkantoren gestuurd, op aandringen van Arcares, waarin duidelijk staat dat deze regeling openstaat voor alle verblijfsgeïndiceerden. Dit naar aanleiding van signalen dat enkele zorgkantoren deze regeling beperken tot cliënten met een indicatie voor kortdurend verblijf.

Voor meer informatie kunnen leden van Arcares het ledennet van Arcares raadplegen.


zoeken in 118 websites