Vraag en antwoord -
Op zoek naar een woning met zorg

Hoe zoek ik naar een zelfstandige woning met de mogelijkheid voor zorg?

Er is geen landelijk informatiepunt waar alle woningen met de mogelijkheid voor zorg geregistreerd staan. Wel zijn er een aantal bronnen waar informatie over het aanbod te vinden is. Een overzicht:

kiesBeter.nl

De keuzesite Verpleging en Verzorging van de website www.kiesbeter.nl is gericht op (toekomstige) cliënten en hun familie en geeft informatie over het aanbod van ouderenzorg in heel Nederland. Op de website kunnen 1350 verpleeg- en verzorgingshuizen met elkaar worden vergeleken. KiesBeter.nl is ook telefonisch bereikbaar voor vragen over zorg en gezondheid. Het kiesBeter Informatiepunt is elke werkdag van 09.00 tot 18.00 telefonisch bereikbaar via 0900-1237890 (€ 0,30 per minuut).

Serviceflats en wooncentra

Serviceflats en wooncentra zijn opgenomen in 2 adresboeken voor de ouderenzorg. Hierin staan ook alle verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Elk jaar verschijnt een actuele versie:

 • Adresboek VVZS, te bestellen via 010 4519975 of [[email protected]]
 • Een overzicht van serviceflats op internet.
 • Particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen die zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere woon- en/of zorgvoorzieningen zijn te vinden op de website ven de NeVeP.

Woonzorgcomplexen

Raadpleeg hiervoor databank woonzorgcomplexen. Hier kunnen een aantal basisgegevens van woonzorgcomplexen gezocht worden. Het is van oorsprong een onderzoeksbestand en niet speciaal geschikt gemaakt voor potentiële bewoners.

Groepswonen door ouderen

 • Informatie bij: Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen, Korte Elisabethstraat 13, 3511 JG Utrecht, telefoon 030 - 231 82 22
 • De projecten van Centraal Wonen zijn niet speciaal voor ouderen maar veel projecten hebben een gevarieerde leeftijdsopbouw, waaronder ook ouderen.
 • De stichting wonen van senioren op boerderijen verzamelt vraag naar en aanbod van woonprojecten op het platteland.

De Landelijke Vereniging Groepswonen van Ouderen, de Landelijke Vereniging Centraal Wonen en de Stichting wonen van senioren op boerderijen werken samen in de Nederlandse Federatie Gemeenschappelijk Wonen en hebben o.a. een gezamenlijke site.

Woongroepen van ouderen bieden onderling geen zorg aan elkaar, daar wordt professionele hulp voor ingeschakeld. Wel wordt er vaak onderlinge hulp en contact uitgewisseld; "je hebt hier 20 buren".

Landelijk werkende woningcorporaties voor ouderen

Op hun websites is het aanbod te vinden van huur- en koopwoningen met en zonder zorg voor ouderen.

 • Woonzorg Nederland
 • Habion
 • De Woonplaats
 • SGBB
 • Vitalis

Lokale bronnen

 • Bekijk via de startpagina van woningcorporaties het aanbod ouderenwoningen bij lokale corporaties.
 • Kijk bij de startpagina van makelaars of bij NVM makelaars naar het aanbod koopwoningen.
 • Lokale welzijnsorganisaties, zoals stichting welzijn ouderen, hebben informatie over woningen met zorg. Kijk bij startpagina welzijnsorganisaties.
 • De lokale en regionale kantoren van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) hebben een overzicht van de ouderenwoningen waarvoor een zorgindicatie noodzakelijk is.


zoeken in 118 websites