Vraag en antwoord -
Zorggarantie in aanleunwoningen

Hoe regel je langdurige zekerheid over zorgverlening in een complex woningen van een woningcorporatie?

In een samenwerkingsovereenkomst tussen corporatie en zorginstelling kunnen afspraken vastgelegd worden over de continuïteit van de zorgverlening. Met de bewoners worden aparte zorgovereenkomsten en huurovereenkomsten gesloten.

Lange-termijnafspraken over de continuïteit van de zorgverlening zijn in principe mogelijk. Het is afhankelijk van de termijn die partijen met elkaar willen afspreken.

Het is raadzaam de voorwaarden waaronder de zorgverlening wordt voortgezet dan wel wordt beëindigd in een overeenkomst tussen corporatie en zorginstelling te benoemen en ook voor beide partijen aanvaardbare opzegtermijnen in de overeenkomst op te nemen. In die afspraken kan rekening gehouden worden met een mogelijke toekomstige situatie waarbij het zorgkantoor deze organisatie niet meer zou contracteren.
Bij beëindiging door de zorgorganisatie kan de corporatie een andere zorgorganisatie interesseren om de zorgverlening over te nemen. Als daar zorginfrastructuur bij inbegrepen is, zal de zorgorganisatie daarover eerst afspraken met het zorgkantoor willen maken.


zoeken in 118 websites