Nieuwe publicatie:
Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg

23-05-2005

In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft Lucas Delfgaauw, DIA Advisering & Management B.V., een rapport geschreven over Bouwen en beheren van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg.

Multifunctionele accommodaties zijn een belangrijk middel om zorg en welzijn bij bewoners in de buurt te organiseren. Corporaties, gemeente en zorg- en welzijnsaanbieders werken op veel plekken samen om gemeenschappelijke voorzieningen te ontwikkelen.

Is het mogelijk voor de bouw, financiering en exploitatie van deze multifunctionele centra voor betrokken partijen een duidelijk en hanteerbaar model te ontwikkelen? Deze vraag heeft het Kenniscentrum voorgelegd aan DIA Advisering & Management, ervaren in de begeleiding van dit type projecten. In deze rapportage is getracht heldere kaders te bieden voor de bedrijfseconomische aspecten van multifunctionele accommodaties voor welzijn en zorg. Lees rapport (pdf, 410 kb).

Reageren

Graag horen we van betrokken partijen of het geschetste model handvatten biedt voor de praktijk. Naar aanleiding van deze reacties zullen vervolgactiviteiten gepland worden voor het najaar 2005. U kunt reageren via het reactieformulier.


zoeken in 118 websites