Gezamenlijk huisvesten van onderwijs en zorg

23-03-2006

In opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft RIGO zes projecten beschreven waarin de combinatie wonen, zorg en onderwijs gerealiseerd is in één gebouw.

De oogst is een verzameling van zes recent opgeleverde gebouwen met volop mogelijkheden voor multifunctioneel gebruik van ruimten, contacten tussen jong en oud en het ondernemen van gezamenlijke activiteiten.

Of deze mogelijkheden werkelijk benut gaan worden, moet in de meeste projecten nog blijken. De meeste aandacht is uitgegaan naar het realiseren van het gebouw; vaak een moeizaam proces door de omvang van de bouwopgave en de vele partijen die deelnemen. Pas als het gebouw er staat, gaan betrokkenen aan de slag met de invulling van het gezamenlijk gebruik. Vaak zijn dan ook andere personen betrokken dan de trekkers van het eerste uur.

De Bogen te Harderwijk - bovenaanzicht van het schoolplein. Foto: Rufus de VriesEen gebouw alleen is niet genoeg om wonen, zorg en onderwijs te combineren. Wel kan het bijdragen aan gezamenlijkheid en mogelijkheden scheppen voor innovatieve combinaties. Het onderzoek naar de zes projecten laat hier geslaagde voorbeelden van zien.

De uitkomsten van het onderzoek staan in het artikel 'Voor jong en oud: onderwijs en zorg als gemeenschappelijke bouwopgave' (pdf, 47 kb). Daarnaast zijn er beschrijvingen gemaakt van gerealiseerde projecten en van projecten in voorbereiding. Lees meer


zoeken in 118 websites