Schefferstaete: wonen, zorg, welzijn én arbeid

29-08-2006

In het hartje van Dordrecht zijn een aantal monumentale panden verbouwd tot een multifunctioneel complex met woningen, kantoorruimten en voorzieningen voor mensen met en zonder beperkingen.

Vooraanzicht complex SchefferstaeteComplex Schefferstaete biedt ruimte aan diverse functies én doelgroepen. Van de 23 nieuwe appartementen zijn er twaalf bestemd voor mensen met een beperking. De overige appartementen worden verhuurd aan senioren. Stichting de Wielborgh levert hier zorg op aanvraag. Bewoners kunnen daarnaast gebruik maken van alarmering, noodhulp, allerlei activiteiten, maaltijden en een vuilophaal- en boodschappendienst.

Schefferstaete biedt ook plaats aan diverse zorg- en welzijnsdiensten, zoals:

Lunchgelegenheid 'Den Witten Haen'Door participatie, het uitwisselen van ervaringen, het leggen en onderhouden van contacten en het doen van nuttige werkzaamheden zorgt het project ervoor dat mensen met verschillende functiebeperkingen weer midden in de maatschappij komen te staan.

Het initiatief voor het multifunctionele centrum Schefferstaete kwam van Philadelphia Zorg Waerdenstreek. Woningstichting Forta heeft de verbouwing gerealiseerd. De officiële opening van Schefferstaete vindt plaats op 30 augustus aanstaande.

Meer informatie:


zoeken in 118 websites