Aanpassing rapport bijdragen AWBZ voor MFC

04-12-2006

Sinds eind september staat het HHM-rapport over mogelijke bijdragen vanuit de AWBZ aan een multifunctioneel centrum (MFC) op de website van het Kenniscentrum. Het rapport heeft meerdere reacties losgemaakt met als resultaat een aangepaste versie.

Bureau HHM schreef het rapport 'Financieringsmogelijkheden AWBZ voor een multifunctioneel centrum' in opdracht van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Alle mogelijke bronnen van de AWBZ zijn in het rapport op een rij gezet en via een voorbeeld wordt dit toegelicht. Het Kenniscentrum ontving verschillende reacties op het rapport.

Reactie Bouwcollege

Het Bouwcollege heeft enkele aanscherpingen of nuanceringen gemaakt die in de nieuwe versie zijn opgenomen. Dat geldt eveneens voor een recente wijziging in het beleid dat voor een keuken in een MFC een extra investering kan worden aangevraagd.

Overige reacties

Ander commentaar had veelal als kernreactie dat het voorbeeld te eenvoudig is en er veel meer komt kijken bij het opzetten van een multifunctionele accommodatie. Dat klopt zonder meer maar de focus van het rapport was vooral om te laten zien wat de AWBZ kan betekenen voor MFC's. Het voorbeeld is met opzet eenvoudig om juist de bekostigingsbronnen te kunnen laten zien. Het commentaar is dan ook niet verder verwerkt in het voorbeeld. Voor degenen die meer geïnteresseerd zijn in bedrijfsmatige aspecten bij het opzetten van een MFC, is er een samenvatting van de bedrijfsmatige opmerkingen.


zoeken in 118 websites