Wijkservicecentrum - Multifunctioneel

Wanneer meer functies gecombineerd worden in een wijkservicecentrum, zijn er vaak ook meer partijen betrokken. Het wijkservicecentrum wordt een multifunctioneel gebouw.

Van oudsher waren multifunctionele gebouwen al in gebruik bij gezondheidcentra. In Almere is veel ervaring opgedaan met het opzetten van gebouwen met meerdere gebruikers uit de eerstelijnsgezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening.

Voor de intramurale ouderenzorg is dit nieuw. Vaak was het gebouw in eigendom of huur en had men hooguit te maken met afspraken met kappers en pedicures die een ruimte benutten. Door het creëren van een wijkservicecentrum als kloppend hart van de woonzorgzone komen meer functies en meer participanten bij elkaar. In de publicatie Organisaties onder één dak (pdf, 277 kb) wordt ingegaan op wat er bij deze vorm van samenwerking allemaal geregeld moet worden.

Een multifunctioneel centrum is qua opzet en samenwerking meer dan een bedrijfsverzamelgebouw. Het multifunctionele gebruik dient om inhoudelijke afstemming en samenwerking tussen de verschillende organisaties te ondersteunen. Door functies of ruimten te delen kunnen groepen gebruikers met elkaar in contact komen. Ontmoeting en integratie zijn uitgangspunten van vrijwel elk multifunctioneel opgezet project. Een zelfde idee heeft ook geleid tot de vorming van brede scholen.

Inmiddels zijn er ook een aantal projecten gerealiseerd waarbij wonen, zorg en onderwijs zijn gecombineerd. In de publicatie Voor jong en oud zijn zes voorbeelden beschreven.


zoeken in 118 websites