Wijkservicecentrum - praktijk

St. Joseph HilversumMultifunctionele accommodatie St. Joseph in Hilversum

Ambitieus is het project St. Joseph zeker te noemen. Het betreft een groot complex, bestaande uit meerdere, verbonden bouwblokken, waarin circa 200 woningen en meerdere functies zijn ondergebracht. Er zijn woningen voor meerdere doelgroepen, een dagcentrum voor dagverzorging, een verpleeghuisunit en tijdelijke opvangplaatsen. Een kinderdagverblijf is er gevestigd, een praktijk fysiotherapie huurt er ruimte, er is een de bibliotheek en last but not least is er een wijksteunpunt gerealiseerd. Meerdere organisaties dragen verantwoordelijkheid voor het wijksteunpunt en de daarin gevestigde functies. Lees†projectbeschrijving (pdf, 299 kB).

Woonzorgproject RundgraafparkWoonzorgproject Rundgraafpark, Veldhoven

In 2005 is het project Rundgraafpark te Veldhoven opgeleverd en geopend. Het complex bestaat uit 153 huur- en koopappartementen voor diverse doelgroepen en verder drie groepswoningen voor lichte PG-bewoners. Daarenboven zijn er voor de zorg ruimten voor tijdelijke opvang, dagverzorging en een ruimte voor fysio- en fitnessruimte. Voor de bewoners is er een ruim atrium, een grand cafť voor iedereen, een winkeltje en computerruimte. Waar in St. Joseph welzijns- en zorgorganisaties samenwerken (zie hierboven), zijn hier de corporatie, de zorgorganisatie en de bewoners zťlf actief. Lees projectbeschrijving (pdf, 307 kB).

MFC De Barte, De Knipe†

In het dorp De Knipe nabij Heerenveen is onder†andere op iniatief van de bewoners†het multifunctionele complex MFC De Barte gerealiseerd. Het bestaat o.a. uit een dorpshuis, klaslokalen voor basisscholen, gymzaal, kinderdagverblijf, dagopvang voor ouderen en een ruimte voor de dorpskrant. Lees projectbeschrijving (pdf,†241 kB).

Multifunctioneel centrum Pannenhoef, Kaatsheuvel

In de kern Kaatsheuvel van de gemeente Loon op Zand is het multifunctioneel
centrum Pannenhoef gerealiseerd. In het centrum zijn zowel onderwijs, wonen, welzijn als zorg onder ťťn dak gebracht. Lees projectbeschrijving (pdf, 217 kB).

Trynwalden restaurantSkewiel, Trynw‚lden

In de Trynw‚lden in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel heeft het plaatselijke verzorgingshuis plaatsgemaakt voor een multifunctioneel servicecentrum met functies voor de hele dorpsgemeenschap. Ouderen bewonen een gloednieuw appartement in de buurt van het levendige centrum of blijven wonen in hun eigen vertrouwde dorp. In het hele gebied komt de zorg aan huis en worden ouderen zo nodig ondersteund door een omtinker; de Friese variant van de ouderenadviseur. Lees†projectbeschrijving (pdf, 222 kB).

Wijkservicecentrum Nesselint Nesselint en de brede school Nesselande, Rotterdam

In de†VINEX-wijk Nesselande in Rotterdam hebben drie opdrachtgevers (corpratie, dienst stedelijk onderwijs en dienst sport en recreatie) een brede school, een dienstencentrum, een medisch cluster en 116 woningen in ťťn complex samengebracht.†Zowel het†restaurant voor leerlingen van de brede school,†als de natuurtuin op het binnenterrein, zijn werkplekken voor verstandelijk gehandicapten. De multifunctionele ruimte De Knoop heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot het bruisend hart van de wijk. De ruimte wordt zeven dagen per week zeer intensief gebruikt door de meest uiteenlopende groepen.
Lees†projectbeschrijving (pdf, 259 kB).


zoeken in 118 websites