Wijkservicecentrum - praktijk

St. Joseph HilversumDroom en daad: Multifunctionele accommodatie St. Joseph in Hilversum

Ambitieus is het project St. Joseph zeker te noemen. Het betreft een groot complex, bestaande uit meerdere, verbonden bouwblokken, waarin circa 200 woningen en meerdere functies zijn ondergebracht. Er zijn woningen voor meerdere doelgroepen, een dagcentrum voor dagverzorging, een verpleeghuisunit en tijdelijke opvangplaatsen. Een kinderdagverblijf is er gevestigd, een praktijk fysiotherapie huurt er ruimte, er is een de bibliotheek en last but not least is er een wijksteunpunt gerealiseerd. Meerdere organisaties dragen verantwoordelijkheid voor het wijksteunpunt en de daarin gevestigde functies. Lees artikel (pdf, 299 kb).

Woonzorgproject RundgraafparkWoonzorgproject Rundgraafpark, Veldhoven

In 2005 is het project Rundgraafpark te Veldhoven opgeleverd en geopend. Het complex bestaat uit 153 huur- en koopappartementen voor diverse doelgroepen en verder drie groepswoningen voor lichte PG-bewoners. Daarenboven zijn er voor de zorg ruimten voor tijdelijke opvang, dagverzorging en een ruimte voor fysio- en fitnessruimte. Voor de bewoners is er een ruim atrium, een grand café voor iedereen, een winkeltje en computerruimte. Waar in St. Joseph welzijns- en zorgorganisaties samenwerken (zie hierboven), zijn hier de corporatie, de zorgorganisatie en de bewoners zélf actief. Lees artikel (pdf, 307 Kb).

Loericker Stee HoutenLoericker Stee, Houten.

In Houten Zuid, de vinex-uitbreiding van Houten, staat een multifunctioneel gebouw met een combinatie van ouderenzorg en zorg voor verstandelijk gehandicapten met op de begane grond functies als een apotheek, huisartsenpost en transmuraal centrum, kinderopvang, een winkel en een dienstencentrum.
Lees artikel (pdf, 241 Kb).

Guisveld ZaandijkGuisveld, Zaandijk

Een multifunctioneel gebouw in een nieuwbouwwijk waarin vier organisaties samenwerken: een verpleeghuis, een buurtcentrum met peuterspeelzaal, een voorziening voor buitenschoolse opvang en verschillende projecten voor mensen met een verstandelijke handicap. Wonen, zorg, opvang, welzijn en arbeidstraining komen hier bij elkaar met een mix van doelgroepen.
Lees artikel (pdf, 232 Kb).

Trynwalden restaurantSkewiel, Trynwâlden.

In de Trynwâlden in de Friese gemeente Tytsjerksteradiel heeft het plaatselijke verzorgingshuis plaatsgemaakt voor een multifunctioneel servicecentrum met functies voor de hele dorpsgemeenschap. Ouderen bewonen een gloednieuw appartement in de buurt van het levendige centrum of blijven wonen in hun eigen vertrouwde dorp. In het hele gebied komt de zorg aan huis en worden ouderen zo nodig ondersteund door een omtinker; de Friese variant van de ouderenadviseur.
Lees artikel (pdf, 222 Kb).


zoeken in 118 websites