Brandveiligheid woonzorgcomplexen onder de loep

17-01-2006

Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg werkt mee aan een actuele visie op brandveiligheid in woonzorgcomplexen ter verbetering van de regelgeving. In een bijeenkomst op 7 februari zal bij Aedes met een aantal praktijkdeskundigen over dit onderwerp gesproken worden. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd voor deelname aan deze bijeenkomst.

De regelgeving rond brandveiligheid in woonzorgcomplexen is onvoldoende duidelijk. Dat constateerde het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg in 2004. Mede naar aanleiding van dit advies (pdf, 34 kb) heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gegeven aan het Nibra (brandveiligheidsinstituut) om een actuele visie op brandveiligheid van zorggebouwen en bijzondere woongebouwen te ontwikkelen. Als deze visie is vastgesteld zal de regelgeving daarop afgestemd worden.

Het Kenniscentrum heeft een plaats verworven in de klankbordgroep die commentaar op de concepten van het Nibra kan geven. Ter voorbereiding van deze inbreng komt op 7 februari bij Aedes een aantal praktijkdeskundigen bijeen die daartoe aangezocht zijn. Mochten anderen interesse hebben in deelname, dan kan contact worden opgenomen met , 06-22385797.


zoeken in 118 websites