Brandveiligheidsvisie zorggebouwen onduidelijk

10-10-2006

De nieuwe concept-brandveiligheidsvisie voor gebouwen in de gezondheidszorg is nog onduidelijk. Het Nederlands Instituut voor Fysieke Veiligheid (NIFV, voorheen NIBRA) herziet momenteel de brandveiligheidsvisie in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Met de herziening wil de overheid het juist toepassen van brandveiligheidsvoorzieningen in de extramurale zorg stimuleren. Ook wil ze een bruikbare definitie geven van het begrip (verminderde) zelfredzaamheid van cliënten. Aedes, ActiZ, VGN en GGZ Nederland constateren dat het conceptdocument hierover te onduidelijk is. Dit kan in de praktijk leiden tot interpretatieverschillen tussen gemeente of brandweer en de woningcorporatie of zorginstelling.

De Brandveiligheidsvisie Gezondheidszorg vervangt het bestaande Brandbeveiligingsconcept Gezondheidszorggebouwen uit 1994. Dit concept is erg gedateerd en sluit niet meer aan op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hoewel de Brandveiligheidsvisie zelf geen regelgeving bevat, is het document, als beleidsadvies van de betrokken ministeries (BZK, VWS, VROM en SZW), de basis voor actualisatie van wet- en regelgeving.

De doelstelling van de nieuwe brandbeveiligingsvisie wordt door de brancheorganisaties onderschreven. Het is hard nodig om een duidelijk kader te bieden voor brandveiligheid bij extramuralisering van de zorg. Maar oude brandveiligheidspakketten, die gericht waren op zorginstellingen, zijn niet zonder meer te vertalen naar de nieuwe woonzorgcombinaties. Hierdoor ontstaat onduidelijkheid over de vraag welk pakket op welke woonvorm(en) van toepassing is. Daarnaast levert de definitie van verminderd zelfredzame personen teveel interpretatiemogelijkheden op.

Bron: Aedesnet

Meer informatie:


zoeken in 118 websites