Woonzorgcomplexen - korte beschrijving

Een woonzorgcomplex is een complex zelfstandige woningen. In het ontwerp is aandacht besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement maar wel met een consequente contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. De woningen voldoen aan eisen van aanpasbaar bouwen. In een woonzorgzone kan een woonzorgcomplex een functie vervullen als servicecentrum voor de wijk eromheen.

Schermerij, Leersum

Kort na 1987 ontstonden de eerste woonzorgcomplexen voor ouderen als uitvloeisel van het substitutiebeleid van het toenmalige ministerie van WVC. Dit beleid hield in dat zwaardere, intramurale voorzieningen deels gesubstitueerd zouden worden door lichtere semi- of extramurale voorzieningen. Kenmerkend was de scheiding van wonen en zorg: bewoners huren een zelfstandige woning, waarbij per individu verschillende niveau's van zorg geleverd kunnen worden.

Vanaf 1990 is het woonzorgcomplex aan een opmars begonnen als een meer op de wensen van de moderne oudere toegesneden versie van de al bestaande woontussenvoorzieningen als aanleunwoning en serviceflat.


zoeken in 118 websites