Woonzorgcomplexen - zelfstandig en beschut

Woonzorgcomplexen voorzien in de behoefte aan zelfstandig te wonen met een zekere mate van veiligheid en beschutting en de garantie dat zorg indien nodig voorhanden is. In de praktijk zijn woonzorgcomplexen tot nu toe vrijwel altijd bestemd voor ouderen. In een aantal complexen wordt een combinatie gemaakt met woongroepen voor verstandelijk of lichamelijk gehandicapten.

Hoewel de verwachting is dat met name de lichtere woonzorgcomplexen achterhaald zullen worden door de uitbreiding van woonzorgarrangementen aan huis, is hier in de huidige praktijk nog niets van te merken. Woonzorgcomplexen zijn onverminderd populair. Er is geen sprake van leegstand en in veel gevallen bestaan er lange wachtlijsten. In de afgelopen tien jaar zijn meer woonzorgcomplexen 24-uurszorggarantie gaan bieden en wonen er steeds vaker ouderen met een zwaardere zorgbehoefte. Woonzorgcomplexen schuiven op de plek van verzorgingshuizen.

De meeste woonzorgcomplexen worden in de sociale huursector ontwikkeld. Er zijn enkele complexen met een combinatie van koop of dure huur. Gezien de populariteit van woonzorgcomplexen lijkt er zeker ruimte om meer complexen in het middensegment van de markt te ontwikkelen.


zoeken in 118 websites