Woonzorgcomplexen - actueel


Altenaer

Een woonzorgcomplex is een complex zelfstandige woningen. In het ontwerp is aandacht besteed aan veilig en beschut wonen. Er is een complexgewijs overeengekomen zorg- en servicearrangement maar wel met een consequente contractuele scheiding tussen wonen, zorg en service. De woningen voldoen aan eisen van aanpasbaar bouwen. In een woonzorgzone kan een woonzorgcomplex een functie vervullen als servicecentrum voor de wijk eromheen.


zoeken in 118 websites