Woonzorgcomplexen - meer informatie

Over het concept

Woonzorgcomplexen - november 2006

Rapport van mr. Eric Janssen en mr. Frank Delissen, Dirkzwager advocaten en notarissen.
Naar aanleiding van de uitspraak in de zaak tussen Thuiszorg Maasmond en Woningstichting Geertruidenberg heeft Dirkzwager een stroomschema ontwikkeld dat zorgorganisaties en corporaties behulpzaam kan zijn bij het vormgeven van hun samenwerkingsrelaties rond wonen en zorg, zodanig dat deze niet strijdig zijn met de mededingingswet. Dit stroomschema is doorgesproken met de Nederlandse Medingingsautoriteit (NMa).
Download het rapport of lees het verslag van de workshop 'Juridische aspecten van klantenbinding bij scheiden van wonen en zorg' op de Project!mpulsbijeenkomst in november 2006.

Actualisatie Nationaal Bestand Woonzorgcomplexen - juni 2004

Rapport van ir. Jeroen Neele, RIGO Research en Advies BV.
De nieuwste gegevens over woonzorgcomplexen in Nederland zijn beschikbaar. Eind 2003 heeft RIGO in opdracht van het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg het Nationaal bestand geactualiseerd. Van bijna 400 woonzorgcomplexen zijn de meest recente gegevens verwerkt. De resultaten geven een representatief beeld van de woonzorgcomplexen in Nederland. De productie van woningen in woonzorgcomplexen lijkt zich te stabiliseren op een veel lager niveau dan in de periode 1995-1998. Download het volledige rapport (pdf, 166 kb) of lees een korte samenvatting (pdf, 22 kb)

Brandveiligheid in woonzorgcomplexen - juni 2004

Artikel van Peter Jansen, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
De laatste tijd worden woningcorporaties geconfronteerd met uiteenlopende en soms zeer hoge eisen met betrekking tot het treffen van aanvullende brandveiligheidsvoorzieningen in woonzorgcomplexen. Het is niet duidelijk of de brandweer deze eisen terecht stelt. Het Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg heeft een advies uitgebracht waarin duidelijkheid over de regelgeving wordt geboden.
Lees artikel (pdf, 34 kb)

Samen woonzorgcomplexen bouwen - november 2003

Rapport van Linda Sanders, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Veel woningcorporaties en zorginstellingen werken samen om een woonzorgcomplex te realiseren. Meestal gaat het dan om nieuwbouw van een wooncomplex met zorgafspraken. Ook wordt meestal de afspraak gemaakt dat de woningcorporatie het gebouw realiseert en de zorginstelling (deels) gaat huren en de zorg gaat leveren. Hierop zijn echter nog veel variaties mogelijk. In dit artikel wordt inzicht gegeven in de keuzemogelijkheden, de voor- en nadelen van verschillende modellen en worden punten genoemd die geregeld moeten worden in de verschillende situaties.
Lees artikel (pdf, 226 kb)

Woonzorgcomplexen: beschut wonen met zorg op maat - september 2001

Artikel van Jeroen Singelenberg, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg. Dit artikel biedt een overzicht van de ontwikkelingen rond woonzorgcomplexen van 1987 tot 1998 en verwachtingen voor de toekomst. Onderwerpen: ontstaan, definiėring, opbouw van het bestand woonzorgcomplexen, woningen en gebouwen, zorg en dienstverlening, de bewoners, kosten en exploitatie, de relatie met woontussenvoorzieningen en verzorgingshuizen.
Lees artikel (pdf, 390 kb)

Over specifieke complexen

Dijckstate, Maartensdijk- juli 2002

Artikel van Daniėlle Harkes, Aedes-Arcares Kenniscentrum Wonen-Zorg.
Kleinschalig woonzorgcomplex met een functie als wijkzorgcentrum voor het hele dorp. Het complex ligt midden in het centrum. De ontwikkeling van het complex is onderdeel geweest van de herontwikkeling van het centrumgebied. Het woondeel is door een glazen wand gescheiden van het winkelgedeelte.
Lees artikel (pdf, 152 kb).


Voor het bekijken van een pdf-document heeft u Adobe Acrobat Reader nodig. Klik op het icoon hierboven om Adobe Acrobat Reader op te halen en te installeren.


zoeken in 118 websites