Woonzorgcomplexen - praktijk

Woonzorgcomplexen in Databank Wonen-Zorg

De databank woonzorgcomplexen is in 1999 opgebouwd in de Nationale Survey Woonzorgcomplexen en in 2001 en 2003 geactualiseerd. De databank omvat ruim 1000 complexen. Bij recent gebouwde projecten kunt u doorklikken naar fotos en plattegronden. Per januari 2007 is het mogelijk om zelf nieuwe woonzorgcomplexen toe te voegen aan de databank op deze site.

Meld een nieuw woonzorgcomplex aan voor de databank

Zoek in Databank Wonen-Zorg naar woonzorgcomplexen »


Enkele voorbeelden van woonzorgcomplexen

Bergwegcomplex RotterdamBergwegcomplex Humanitas, Rotterdam

Eén van de inmiddels bijna klassieke voorbeelden van een woonzorgcomplex uit begin jaren 90. Een groot woonzorgcomplex met groot atrium met restaurant en wijkvoorzieningen. In de toewijzing van de woningen wordt een verdeling gehanteerd van 1/3 ouderen zonder indicatie, 1/3 met een indicatie voor het verzorgingshuis en 1/3 indicatie voor het verpleeghuis. Lees meer. Bekijk het project in de databank wonen-zorg.


Waterwiel DordrechtDe Wielen, Dordrecht

Voorbeeld van de transformatie van een groot verzorgingshuis De Wielborgh in drie woonzorgcomplexen met wijkfunctie: Waterwiel, Sterrenwiel en Stadswiel. De welzijnsfunctie van de woonzorgcomplexen is vormgegeven door een ruim activiteitenaanbod en ondersteuning door ouderenadviseur. Lees meer.


Dijckstate MaartensdijkDijckstate, Maartensdijk

Voorbeeld van een kleinschalig woonzorgcomplex in een dorp. Het complex ligt midden in het centrum. De ontwikkeling van het complex is onderdeel geweest van de herontwikkeling van het centrumgebied. Het woondeel is door een glazen wand gescheiden van het winkelgedeelte. Zie ook het artikel over Dijckstate (pdf, 159 kb). Bekijk het project in de databank wonen-zorg.


St. Franciscus te VeendamSt. Franciscus, Veendam

Voorbeeld van een verzorgingshuis dat is getransformeerd tot een woonzorgcomplex. Het huis heeft een erkenning als verzorgingshuis met nul plaatsen. De 72 bewoners huren een ruim appartement en hebben een omvangrijk, facultatief dienstenpakket tot hun beschikking, waar ze zelf voor betalen. De zorgaanbieder biedt sinds deze transformatie extramurale zorg. Lees artikel (pdf, 411 kb). Bekijk het project in de databank wonen-zorg.

St. Franciscus was één van de vier cases voor het onderzoek in 2004 Transformatie verzorgingshuizen: vier recente cases (pdf, 144 kb). Andere cases bij het rapport: Antoniegaarde, Den Bosch (pdf, 632 kb); Johannahuis, Wassenaar (pdf, 799 kb); Huize St. Franciscus, Veendam (pdf, 402 kb); Torendael, Amsterdam (pdf, 563 kb). Lees artikel over onderzoek.


zoeken in 118 websites