Woonzorgcomplexen - realisatie

Teruglopende productie

De productiecijfers van woonzorgcomplexen vertonen in de jaren 1995 tot en met 1998 een piek met 5000 woningen per jaar. In de jaren er na lopen de cijfers steeds meer terug. In 2001 is de productie 2500 woningen en voor de jaren 2002 - 2005 is de productie gemiddeld 1600 woningen per jaar.
Als oorzaken voor deze terugloop worden specifiek voor woonzorgcomplexen genoemd de onzekerheid over de financiering van de extramurale zorg en de moeizame financiering van de zorginfrastructuur (ruimten t.b.v. de zorg, gemeenschappelijke voorzieningen en diensten). Daarnaast zijn er meer algemene oorzaken als het gebrek aan geschikte bouwlocaties en de vertraging door wet- en regelgeving.

Kosten zorginfrastructuur

Onderzoek door IWZ, Aedes en Woonzorg Nederland toont aan dat de gemiddelde kosten voor de zorginfrastructuur in woonzorgcomplexen 13.600 euro (30.000 gulden) per woning bedragen (IWZ, januari 2001).

Per 1 januari 2006 is de nieuwe regeling voor zorginfrastructuur in werking getreden. De regeling vergoedt naast de kapitaalslasten ook de overige huisvestingskosten. Onder overige kosten worden verstaan: kosten voor energie, belastingen, inrichting en onderhoud. Kosten voor personeel vallen er niet onder.
Nieuwe initiatieven kunnen beide kosten vergoed krijgen. Bestaande initiatieven kunnen een beroep op de regeling doen wat betreft de overige huisvestingskosten. De kapitaalslasten van deze projecten worden reeds op andere wijze bekostigd. Zie verder onder het thema Regelgeving en financiering.


zoeken in 118 websites