Vitale verbindingen in de samenleving

29-07-2005

Laagland'advies en Werkgroep 2'duizend hebben een prijsvraag uitgeschreven om de leefbaarheid in de eigen buurt, wijk, dorp of stad te vergroten. De prijsvraag maakt deel uit van een programma over vitale verbindingen in de samenleving.

Laagland’advies en Werkgroep 2’duizend willen het debat over de toekomst van onze samenleving een nieuwe impuls geven. Geen stap terug naar het gesloten gemeen-schapsdenken van vroeger, maar op zoek naar nieuwe, vitale verbindingen. Daarom roepen ze burgers en organisaties op om mee te dingen naar de Vitale Verbindingen Prijs.

De opdracht luidt: "Kom met een idee, plan of jong initiatief waarmee je vormgeeft aan nieuwe, vitale verbindingen tussen mensen in je eigen buurt, wijk, dorp of stad. Verbindingen die maken dat mensen bewuster en vitaler gaan samenleven."

De prijs voor de organisatie is een maand (± 175 uur) ondersteuning door adviseurs van Laagland’advies bij het vormgeven van de vitale verbindingen. De prijs voor burgers is € 2.000,- te besteden aan de uitvoering van het initiatief en ook een maand ondersteuning door Laagland’advies.

Op donderdagavond 10 november 2005 maakt de jury tijdens het programma 'Vitale verbindingen in de samenleving' in de Rode Hoed te Amsterdam de prijswinnaars uit de twee categorieën (organisaties en burgers) bekend.

Lees meer


zoeken in 118 websites