Voorzieningenmeter Zorg en Stad online

25-08-2005

De Zorg & Stadmodule is een meetinstrument om wijken in een stad door te meten op voorzieningen. Het resultaat geeft aan of een locatie geschikt is om mensen met een uiteenlopende ondersteuningsbehoefte te huisvesten.

De Zorg & Stad module is ontwikkeld door BRTArchitecten in samenwerking met MEE Noordwest-Holland. Het is een hulpmiddel bij het initiëren van concepten op het gebied van wonen, welzijn en zorg.
De module is bedoeld om een willekeurige locatie te toetsen. Aan de hand van een inventarisatie van aanwezige diensten en voorzieningen wordt beoordeeld of de locatie geschikt is voor verschillende doelgroepen.

Met behulp van weegfactoren zijn de eisen en wensen uit de sectoren psychiatrie, ouderenzorg, lichamelijk gehandicapten en verstandelijk gehandicapten in de module vastgelegd. De resultaten geven een indicatie voor welke ondersteuningsbehoefte het voorzieningenniveau op de locatie toereikend is. Tevens maakt het instrument duidelijk welke ingrepen er op de locatie nodig zijn om het voorzieningenniveau voor een bredere doelgroep toereikend te maken.

De module is gratis beschikbaar via de website Zorg & Stad.


zoeken in 118 websites