Publicatie over Integrale teams verschenen

28-12-2005

'Integrale teams, een introductie' is de titel van een onlangs verschenen publicatie, uitgebracht door het Innovatieprogramma Wonen en Zorg/ NIZW zorg. De publicatie omvat een beschrijving van het integrale team, de aanpak en uitvoering. Tevens passeren acht projectbeschrijvingen rond integrale teams de revue.

Een integraal team is een team met mensen uit verschillende organisaties dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse woon-, zorg- en welzijnsdiensten in een beperkt geografisch gebied, zoals een wijk, buurt of kleine gemeente. Het doel is dat het team mensen met beperkingen in staat stelt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen.

Tot nu toe ontbreekt er in ons land een goed dienstencircuit. Weliswaar komen er steeds meer lokale loketten voor informatie, advies, vraagverheldering en soms bemiddeling. Maar achter de centrale toegang is er nog weinig samenhang en afstemming te vinden. Integrale teams kunnen een bijdrage leveren om de gewenste samenhang en afstemming te bereiken.

In het najaar 2003 is een landelijke leer-werkplaats Integrale teams van start gegaan. Twintig projectleiders, ondersteund door NIZW Zorg en Domare, bekeken mogelijkheden om een integraal team te vormen. In de publicatie komen de ervaringen van de projectleiders aan de orde.

Lees meer over de publicatie en wijze van bestellen.


zoeken in 118 websites