Ondiep: het ontwerpen van een levenslustige wijk

17-03-2006

Het boekje Ontwerp Levenslustig Ondiep brengt het proces en de resultaten in beeld van de ontwerpfase van een levensloopbestendige wijk. In de Utrechts wijk Ondiep, een herstructureringswijk, willen betrokken partijen en bewoners een wijk realiseren die door de generaties heen een pleziering thuis is voor bewoners. Een wijk voor alle leeftijden en alle leefstijlen. De provincie heeft de eerste jaren een regierol vervult in dit project.

De wijk Ondiep omvormen tot een levensloopbestendige wijk is een proces dat zeker 10 jaar in beslag neemt. In het kader van het programma Nieuw Wonen van de provincie Utrecht is Ondiep in het voorjaar 2003 door de provincie geselecteert als pilotproject. De provincie heeft voor de eerste periode de regierol op zich genomen.

Dit boekje markeert het afsluiten van de eerste fase. Het ontwerpproces, het hoofdscenario voor Levenslustig Ondiep en de concrete uitwerking op de terreinen wonen, woonomgeving en voorzieningen worden beschreven.
De regierol is inmiddels door de provincie overgedragen aan de gemeente Utrecht. Ook is er een uitvoeringsprogramma overeengekomen tussen de verschillende partijen, waaronder woningcorporaties en zorgaanbieders.

het boekje Ontwerp Levenslustig Ondiep.

Lees meer over het project Nieuw Wonen van de provincie Utrecht.


zoeken in 118 websites