Informatiepakket Woonservicewijken

28-04-2006

De Amsterdamse stuurgroep wonen-zorg-dienstverlening heeft een informatiepakket ontwikkeld voor het opzetten van woonservicewijken. De informatie is ontwikkeld voor Amsterdamse projecten maar initiatiefnemers elders in het land kunnen er ook hun voordeel mee doen.

De publicatie bestaat uit drie inhoudelijke delen en een gedeelte dat als naslagwerk kan dienen.
In het eerste deel, het Beleidskader, wordt de context van het werken aan woonservicewijken geschetst. In het tweede deel, Kengetallen woonservicewijken, staan de operationele kaders voor het werken aan woonservicewijken. Het derde deel gaat over het Ontwikkelingsproces dat nodig is om geslaagde woonservicewijken te realiseren. Tot slot is in het deel Achtergrondinformatie, een gerubriceerd overzicht te vinden van relevante naslagwerken.
De publicatie bundelt algemene informatie over woonservicewijken met specifieke gegevens over Amsterdam. Omdat duidelijk aangegeven is wanneer het specifiek over Amsterdam gaat, is het informatiepakket ook goed door niet-Amsterdammers te gebruiken.

Samen met het informatiepakket is ook een begrippenlijst voor wonen, zorg en dienstverlening ontwikkeld.

Lees meer over Informatiepakket en begrippenlijst

Lees meer over het project wonen-zorg-dienstverlening 2015 in Amsterdam.


zoeken in 118 websites