5 jaar Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg

De waarde van de servicewijk start pilots

21-09-2006

"Als we de waardecreatie van zorg en welzijn in wijken en buurten meer in de vingers krijgen, dan kunnen partijen meer en gerichter investeren". Dat stelt Daniëlle Harkes van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg. Samen met de Kopgroep Maatschappelijke Voorzieningen en Vastgoed werd op 14 september 2006 de Waarde van de Servicewijk tegen het licht gehouden op een druk bezochte bijeenkomst in het prachtige Sanatorium Zonnestraal te Hilversum.

Marc van Leent van de Kopgroep riep op om met een andere bril naar de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed te kijken: niet als kostenpost, maar als waardecreatie. Binnen de Kopgroep starten enkele corporaties en gemeenten al met een pilot, vooral gericht op herstructureringsgebieden. Ondernemers in zorg en welzijn werden opgeroepen aan te haken.

"Er zijn al diverse interessante recombinatie-projecten", hield Bart Lammers van bureau Ruyterveer de aanwezigen voor. "Bijvoorbeeld het project van Lieve de Key in Hilversum, waar een Vmbo-school nu heel anders met het onderwijs omgaat: er zijn geen praktijklokalen meer, want de praktijk ligt om de hoek, bij mensen thuis, in de winkels of horeca". Recombinatie kan ook het organiseren van nabijheid betekenen, zoals in Tilburg, waar werkloosheidsbestrijding hand in hand gaat met het organiseren van informele hulp. Of in Groningen, waar de beheerders van diverse organisaties in één pool geplaatst zijn, zodat er Wijkdienstenteams gevormd konden worden. "Hechte samenwerking van drie organisaties in de levering van thuiszorg blijkt niet alleen forse besparingen op te leveren, maar ook meer werkplezier", stelde adviseur Paul van der Linden op basis van zijn casestudy.

"Als wetenschapper moet ik bekennen dat we nog niet weten waar de knoppen zitten en hoe we er aan moeten draaien" gaf George de Kam van de Radboud Universiteit Nijmegen toe. "Maar het is wel razend interessant om de grote mate aan variatie in maatregelen en uitkomsten modelmatig te benaderen".

Dat er heel verschillende maatregelen mogelijk zijn om aan waardecreatie bij te dragen bleek uit de brainstormsessie. Naast vastgoedgeoriënteerde voorstellen (sportschool, golfbaan, woonzorgcentrum) kwamen ook marketing voorstellen naar voren (investeer in beeldvorming, poets het verenigingsleven op, creëer één informatiepunt). Tenslotte zochten anderen het in kwaliteitsverbetering (een veilige wijk, een wijk met de beste school).

De discussie maakte duidelijk dat er nog veel vragen leven, maar ook dat er veel interesse is om op dit onderwerp door te denken.

Zie voor meer informatie over Kopgroep en project Duurzame Gebiedsexploitatie: www.de-kopgroep.nl


zoeken in 118 websites